چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها

چهارمین همایش مالیه شهرداری، مشکلات و راهکارها با رویکرد تامین مالی شهرداریها

چهارمين همايش ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها با رويكرد تامين مالي شهرداريها

اهداف برگزاري چهارمين همايش «ماليه شهرداري، مشكلات و راهكارها»:
1- بررسي مباني نظري تامين مالي شهرداري‏ها به منظور توليد ادبيات علمي لازم
2- شناخت، تحليل و ارزيابي وضعيت كنوني، تنگناها و مشكلات شهرداري‏ها در خصوص تامين مالي پروژه‏هاي شهري و ارائه راهكارهاي مناسب
3- آشنايي با تجربيات ساير كشورها و بهره‏مندي از اقدامات مناسب و مطلوب قابل انتقال آن‏ها
4- بررسي تجارب و انتقال دستاوردهاي مثبت شهرداري‏هاي كشور
5- برقراري ارتباط في مابين نهادهاي تخصصي، دانشگاهي و اجرايي نظير شهرداري‏ها، دولت و مجلس شوراي اسلامي و  شوراهاي اسلامي شهر و ايجاد همگرايي و ارتباط مناسب به منظور حل مسائل و مشكلات تامين مالي شهرداري‏ها
6- ارتقاء دانش علمي دست اندركاران ماليه شهري


محورهاي همايش:
1- روندها و تئوري‏هاي نوين تامين مالي شهرداري‏ها و پروژه‏هاي شهري در ايران و جهان
- رويكردهاي نوين تامين مالي شهرداري‏ها و پروژه‏هاي شهري در ايران و جهان
- تئوري‏هاي نوين تامين مالي شهرداري‏هاي جهان
- بررسي تجربيات جهان و ايران در حوزه تامين مالي شهرداري‎ها
 
2- بررسي و آسيب‏شناسي ساختار و فرايندهاي نظام تامين مالي پروژه‏هاي شهري
- آسيب شناسي بسترهاي قانوني نظام تأمين مالي شهرداري‏هاي كشور
- مطالعه تطبيقي ساختارهاي تأمين مالي شهرداري‏هاي ايران و جهان
- بررسي نيازسنجي استانداردسازي فرايند نظام تأمين مالي شهرداري‏هاي كشور

3- آسيب‏شناسي روابط مالي دولت و شهرداري‏هاي كشور و ارائه راهكارهاي عملياتي
- راهكارهاي افزايش تعامل نهادهاي سياست‎گذار و شهرداري‎ها در حوزه تامين مالي
- زيرساخت‏هاي قانوني لازم جهت اصلاح فرايندهاي نظام تأمين مالي شهرداري‏هاي كشور

4- طراحي الگوها و ابزارهاي نوين تأمين مالي شهرداري‏ها از طريق بازارهاي سرمايه و پول
- بررسي تامين مالي از طريق انتشار انواع صكوك براي شهرداري‏هاي كشور
- تامين مالي پروژه‎هاي شهري از طريق انتشار اوراق مشاركت
- راهكارهاي تأمين مالي پروژه‏هاي شهري از طريق صندوق‏هاي زمين و ساختمان
- تأمين مالي شهرداري‏ها از طريق انتشار گواهي‏هاي سپرده
- الگوهاي تأمين مالي پروژه‏هاي شهري از طريق پيمان‏هاي EPCF
- روش‏هاي تأمين مالي شهرداري از طريق استفاده از قابليت‏هاي بورس كالا
 
5- الگوها و شيوه‏هاي تامين مالي و مديريت ريسك قراردادهاي مشاركت عمومي- خصوصي (PPP)
- رويكردهاي تامين مالي پروژه‎هاي شهري از طريق خانواده پيمان‏هاي BOT
- مديريت ريسك در تامين مالي پروژه‏هاي شهري از طريق خانواده پيمان‏هاي BOT
- مديريت ذينفعان در اجراي پروژه‎هاي شهري از طريق خانواده پيمان‏هاي BOT
- بررسي رويكرد تامين مالي پروژه محور در تامين مالي پروژه‎هاي شهري
 
6- رويكردها و الگوهاي تامين مالي پروژه‏هاي شهري
- بررسي رويكردهاي تامين مالي پروژه‏هاي خدمات شهري
- راهكارهاي جذب سرمايه‏گذاري در پروژه‏هاي عمران و زيرساخت شهري
- الگوها و روش‏هاي تأمين مالي بخش حمل و نقل شهري
- روش‏هاي جذب منابع مالي براي نوسازي بافت‏هاي فرسوده و ناكارآمد شهري
 
7- كاركرد نهادهاي مالي واسط در تسهيل تامين مالي شهرداري‏ها
 - نقش شركت‏هاي مشاور سرمايه‏گذاري در تسهيل فرايند تأمين مالي شهرداري‏ها
- نقش شركتهاي تامين سرمايه در ارايه خدمات مشاوره مالي و تامين مالي شهرداري‏ها
- بررسي نقاط قوت و ضعف تامين مالي پروژه‎هاي شهري از طريق نهادهاي مالي واسط
- راهكارهاي تعامل و تأمين منابع مالي شهرداري‏هاي از طريق موسسات مالي و اعتباري و بانك‏ها
- بررسي تامين مالي شهرداري‏هاي كشور از طريق منابع سازمان‎هاي پولي و مالي بين ‏المللي
 
8- نقش و جايگاه نظام تأمين مالي در تحقق جهاد اقتصادي در شهرداري‏ها
- كاركرد تامين مالي در فراهم سازي زيرساخت‏هاي جهاد اقتصادي
- نقش تامين مالي در تسريع روند ايجاد و توسعه زيرساخت‎هاي شهري

نظرات