ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

ششمین کنفرانس ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران

كارگروه مطالعات دانشجويي پژوهشكده تربيت­بدني و علوم ورزشي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با همكاري دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، مفتخر به برگزاري « ششمين همايش ملي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي ايران » با هدف توانمندسازي و تبادل يافته­هاي علمي دانشجويان رشته تربيت­ بدني و علوم ورزشي سراسر كشور مي­باشد. ضمن اينكه اين همايش فرصت مغتنمي است براي دانشجويان تربيت بدني و علوم ورزشي، كه يافته‌هاي علمي خود را به معرض داوري و قضاوت اساتيد و بزرگان اين حوزه گذاشته و با طرح پژوهش‌هاي علمي خود در جمع متخصصان و صاحب‌نظران اين دانش، نواقص و مشكلات كار خود را يافته و اصلاح نمايند.

اهداف همايش:
- تبادل اطلاعات و تجربه­هاي علمي دانشجويان و پژوهشگران جوان و ارائه آخرين دستاوردهاي پژوهشي
- شناسايي و اطلاع­رساني تحولات علمي ايران و جهان در زمينه تربيت بدني و علوم ورزشي
- كمك به روشن شدن مفاهيم و چهارچوب­هاي نظري رشته تربيت بدني و علوم ورزشي در سطح دانشجويي
- بررسي نظريه­ها، رويكردها و پژوهش­هاي تربيت بدني و علوم ورزشي از منظر دانشجويي
- شناسايي و معرفي استعدادهاي بالقوه و برتر پژوهشي رشته تربيت بدني و علوم ورزشي كشور


محورهاي همايش:
الف) حيطه مديريت ورزشي:
  - اقتصاد، كارآفريني، بازاريابي و خصوصي سازي در ورزش
  - مديريت رفتار و سرمايه ­ هاي انساني
  - مديريت راهبردي در ورزش
  - مديريت بحران و تغيير در ورزش
  - توسعه و مديريت ورزش دانشجويي
  - اخلاق سازماني و حرفه اي در ورزش
  - مديريت رويدادهاي ورزشي
  - مديريت كيفيت، دانش و ارزيابي عملكرد در ورزش
  - مديريت ارتباطات و فناوري اطلاعات در ورزش
  - مديريت تفريحات و گردشگري ورزشي
  - چالش­­ها و موانع فراروي توسعه ورزش كشور
  - و ساير موضوعات مرتبط

ب) حيطه فيزيولوژي ورزشي:
  - فعاليت بدني و سالمندي
  - فعاليت بدني و بيماري­ها
  - فعاليت بدني، زنان، تغييرات فيزيولوژيك
  - فعاليت بدني و محيط
  - فعاليت بدني و سلامت عمومي
  - فعاليت بدني و تغذيه
  - فعاليت بدني و سازگاري­هاي فيزيولوژيك
  - فيزيولوژي ورزش كاربردي (علم تمرين)
  - فعاليت بدني، نوزادان، كودكان و نوجوانان
  - ژنتيك و ورزش
  - آزمون­گيري در فيزيولوژي ورزش
  - و ساير موضوعات مرتبط

ج) حيطه بيومكانيك و فناوري ورزشي:
  - بيومكانيك و فناوري ورزشي
  - بيومكانيك آسيب­هاي ورزشي
  - بيومكانيك تكنيك­هاي ورزشي
  - بيومكانيك بافت در ورزش
  - ارگونومي و بيومكانيك كار
  - بيومكانيك ورزشي سالمندان
  - بيومكانيك ورزشي معلولان
  - بيومكانيك و كنترل مهارت­هاي ورزشي
  - بيومكانيك مهارت­هاي پايه
  - تكنيك­هاي پردازش داده و مدل­سازي در ورزش
  - و ساير موضوعات مرتبط

د) حيطه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
  - همه­گير شناسي آسيب­هاي ورزشي
  - شناسايي و ارزيابي آسيب ­ هاي ورزشي و ناهنجاري ­ هاي وضعيتي
  - پيشگيري آسيب­هاي ورزشي و ناهنجاري­هاي وضعيتي
  - طراحي و معرفي پروتكل­هاي­ توانبخشي آسيب­هاي ورزشي
  - شناسايي علل بروز و مكانيسم آسيب ­ هاي ورزشي
  - مديريت و كنترل عوامل خطرزا در آسيب­هاي ورزشي
  - طراحي و معرفي برنامه ­ هاي اصلاحي و درماني
  - شناسايي، معرفي و كاربرد وسايل اندازه­گيري در حيطه حركات اصلاحي
  - مداخلات ارگونوميكي و اصلاح ناهنجاري­هاي وضعيتي
  - ورزش معلولين، بيماري­هاي خاص و سالمندان
  - ورزش و ناتواني­هاي جسمي، حسي و ذهني
  - و ساير موضوعات مرتبط

ه) حيطه رفتار حركتي و روان شناسي ورزشي:
  - رشد و تكامل حركتي در طول عمر
  - نمو جسماني انسان
  - يادگيري مهارت­هاي حركتي
  - كنترل حركتي و مباني عصب شناختي فعاليت­هاي بدني
  - ورزش و سوء مصرف مواد
  - فقر حركتي در اقشار مختلف جامعه
  - روانشناسي ورزش در تمرينات و مسابقات ورزشي
  - سلامت رواني و ورزش در اقشار مختلف جامعه
  - ورزش مدارس
  - و ساير موضوعات مرتبط

نظرات