هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

هفتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران

هفتمين كنفرانس ماشين بينايي و پردازش تصوير

به خواست خداوند متعال هفتمين كنفرانس بين المللي ماشين بينايي و پردازش تصوير ايران با حمايت انجمن بينايي ماشين و پردازش تصوير در دانشكده مهندسي كامپيوتردانشگاه علم و صنعت  در آبان ماه سال 1390 برگزار مي گردد.
برگزاري اين كنفرانس مهمترين گردهمايي صاحب‌نظران، اساتيد و متخصصين حوزه پردازش تصوير و ماشين بينايي از سرتاسر كشور به همراه برخي از چهره هاي شناخته شده بين المللي، فرصت مغتنمي براي آگاهي يافتن از آخرين دستاوردهاي دانش و فن در اين حوزه و به اشتراك‌گذاري تجربيات و نتايج تحقيقات با ديگران در محيطي علمي و صميمي، خواهد بود.
كميته برگزاركننده كنفرانس از كليه اساتيد، دانشجويان، محققين، كارآفرينان، و كارشناسان صنعتي و خدماتي مرتبط با حوزه پردازش تصاوير و ماشين بينايي صميمانه دعوت مي نمايد كه با شركت و ارائه مقاله در اين كنفرانس بر غناي آن بيافزايند.

محورهاي كنفرانس
 الگوريتم هاي پردازش تصوير و بينايي ماشين
 محاسبات نرم در پردازش تصوير و بينايي ماشين
 پردازش ويدئو و تصاوير چند ديدي
 پردازش تصاوير پزشكي
 پنهان نگاري در تصوير و ويدئو
 فشرده سازي تصوير و ويدئو
 سخت افزارهاي پردازش تصوير و بينايي ماشين
 كاربردهاي صنعتي پردازش تصوير و بينايي ماشين
 گرافيك و پويا نمايي
 فيزيك نور، رنگ و تصوير
 تحليل تصاوير متحرك
 تصوير برداري، ثبت و بازيابي تصوير
 پردازش هاي سطح بالاي تصوير و تحليل صحنه ها
 سنجش از دور
 پردازش چند طيفي تصوير و ويدئو
 تحليل و شناسايي الگو
 شناسايي فعاليت انسان
 نظارت خودكار و زيست سنجي تصويري
 شبكه هاي دوربيني و دوربين هاي هوشمند
 شناسايي حروف نوري و پردازش متن

نظرات