دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فناوري اطلاعات

دومين كنفرانس ملي محاسبات نرم و فناوري اطلاعات تمامي محققين و پژوهشگران از سراسر دانشگاه ها و صنايع ايران را به ارسال مقاله از جديدترين نتايج تحقيقات خود دعوت مي كند. هدف اصلي كنفرانس گردآمدن پژوهشگران، اساتيد و مهندسين علاقمند به زمينه هاي مورد نظركنفرانس، از سراسر ايران براي تبادل ايده ها ، نظرات و يافته هاي خود با يكديگر استمشتاقانه منتظر ديدار شما در كنفرانس ملي محاسبات نرم و فناوري اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر خواهيم بود.


محورهاي علمي همايش:

سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم
بينايي ماشين و پردازش تصوير
پردازش زبان طبيعي
پردازش صوت و سيگنال
سيستم‌هاي چند عامله
شناسايي الگو

شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي
امنيت شبكه‌هاي كامپيوتري
انتقال داده
پردازش موازي و سيستم‌هاي توزيعي
شبكه‌هاي كامپيوتري
شبكه هاي بي سيم، موردي و حسگر
محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه‌ا‌ي
مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه‌هاي كامپيوتري

فناوري اطلاعات
اندازه گيري كيفي و كمي اثرات شهر الكترونيكي
تجارت الكترونيكي
دولت الكترونيك و راهكار‌هاي فناوري اطلاعات براي ارتقاء
شبكه‌هاي ارتباطي موبايل و بي سيم
مباحث ويژه در فناوري اطلاعات
مجتمع سازي و جستجوي اطلاعات در شهر الكترونيكي
مديريت دانش در شهر الكترونيكي
معماري سيستم‌هاي نرم افزاري در شهر الكترونيكي
نقش سيستم‌هاي چند عامله در تجارت الكترونيك
هوشمندي كسب و كار و كاربرد آن در تجارت الكترونيك

معماري كامپيوتر و سيستم هاي ديجيتال
سيستم‌هاي حسابي
سيستم‌هاي قابل پيكربندي
سيستم‌هاي نهفته و بي‌درنگ
قابليت اطمينان، تحمل‌پذيري اشكال و آزمون‌پذيري
مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ
مدلسازي و ارزيابي كارايي سيستم‌هاي كامپيوتري
معماري سيستم‌هاي موازي
معماري كامپيوتر

مهندسي نرم افزار
آزمايش نرم افزار
امنيت اطلاعات و سيستم‌هاي نرم‌افزاري
پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي
تست و ارزيابي سيستم‌هاي نرم‌افزاري
توسعه نرم افزارهاي توزيع شده
تكنولوژي شيء گرا
سيستم‌هاي نرم‌افزاري
شبيه سازي و مدلسازي در مهندسي نرم افزار
مباحث پيشرفته در مهندسي نرم افزار
متدولوژي‌هاي جديد در توسعه نرم افزار
مدلسازي و ارزيابي كارائي
مديريت كيفيت در نرم افزار
معماري سرويس‌گرا
معماري نرم افزار
مهندسي نرم افزار و روش‌هاي رسمي
مهندسي نرم‌افزار و روش‌هاي صوري
مهندسي وب
نظريه محاسبات
نگهداري نرم افزار

هوش مصنوعي
استراتژي هاي استدلال
اكتساب دانش
اكتشاف دانش
پايگاه داده هاي هوشمند
پردازش زبانهاي طبيعي
پردازش هوشمند رويدادها
تاثير اجتماعي هوش مصنوعي
داده كاوي
رابط كاربري هوشمند
روش هاي اكتشافي جستجو
زبان ها و تكنيك هاي برنامه نويسي براي هوش مصنوعي
سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند
سيستم هاي خبره و محسبات نرم
شبكه هاي دانش و مديريت
شبكه هاي عصبي و برنامه هاي كاربردي
شبكه هاي عصبي
شبكه هوشمند
عامل هاي هوشمند
فن آوري هاي جديد (از جمله : چشم انداز كامپيوتر ، پردازش سيگنال ،سيستمهاي نظامي ، سيستمهاي نظارت ، روباتيك ، سيستمهاي پزشكي ، تشخيص الگو ، تشخيص چهره و ...)
مدلسازي رفتار انساني
منطق فازي و محاسبات نرم
نمايش دانش
هوش مصنوعي و الگوريتم هاي تكاملي
كسب و كار هوشمند مبتني بر وب

نظرات