همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت

همایش منطقه ای مدیریت فرهنگی در قرآن و سنت

همايش منطقه اي مديريت فرهنگي در قرآن و سنت

محورهاي همايش:
- اصول و مباني مديريت فرهنگي در قرآن
- ويژگي هاي مدير موفق فرهنگي از منظر قرآن
- فرآيند مديريت فرهنگي از ديدگاه قرآن و سنت
- نقش مديريت فرهنگي در توسعه پايدار
- نقش مديريت فرهنگي در اعتلاي فرهنگ اسلامي
- اصول و مباني مديريت فرهنگي در نهج البلاغه
- اصول و مباني مديريت فرهنگي در سيره اهل بيت(ع)
- تجلي مديريت فرهنگي در متون ادبيات فارسي

نظرات