دومین همایش و نمایشگاه مشعل و کوره های صنعتی

دومین همایش و نمایشگاه مشعل و کوره های صنعتی

دومين همايش و نمايشگاه مشعل و كوره هاي صنعتي

درباره همايش

ساده ترين كورهها را ميتوان همان اجاقهايي دانست كه در منازل جهت پخت و پر بكار گرفته ميشوند. تجهيزاتي گرمايشي كه از كلمه fornax به معناي اجاق مشتق ميشود. اولين كورهها در Balakot محلي از تمدن Indus Valley بكار گرفته شده اند كه تاريخ آن به1900 -2500 سال قبل از ميلاد بر ميگرد. حال امروزه با واژه Furnace مواجه هستيم كه به معني كورههاي صنعتي ميباشد. كورهها كه از جمله تجهيزات فرآيندهاي گرمايشي هستند، عموما با احتراق همراه هستند. هرچند برخي از آنها الزامي به داشتن احتراق ندارند كه ميتوان به كورههاي قوس الكتريك و القايي اشاره داشت. كورهها امروزه در صنايع مختلفي همچون آهن، فولاد، نفت، پتروشيمي، تاسيسات گرمايشي، سيمان، اتاق رنگ و .... داراي ركني اساسي هستند.

شركت هم انديشان انرژي كيميا از پيشتازان عرصه آگاهي، علوم و فناوريهاي نوين در حوزه انرژي و صنايع مرتبط در كشور، با همكاري متخصصين و نخبگان صنعتي، در نظر دارد دومين همايش كورههاي صنعتي را با هدف ايجاد نگاه ويژه در كشور را 8 تير 1391 در تهران برگزار نمايد. در اين راستا از كليه پژوهشگران، صاحبنظران، انديشمندان، شركتها و موسسات فعال در اين حوزه انتظار ميرود ضمن حضور و حمايت از اين حركت، نظرات، پيشنهادات و آگاهيهاي خود را در قالب ارائه مقاله در همايش در حوزه هايي ذكر شده به اطلاع جامعه متخصصين كشور برسانند.

محورهاي همايش:
بهينه سازي مصرف و آناليز انرژي
تعمير و نگهداري. كنترل، بازرسي و راهبري
روشهاي نوين طراحي كوره هاي صنايع فرآيندي
روشهاي انتخاب بهترين نوع كوره جهت كاربردهاي متفاوت
مشكلات فرآيندي كورههاي صنعتي و راههاي جلوگيري از آنها
بررسي آلاينده هاي زيست محيطي كوره ها و راههاي كاهش آن
فن اوريهاي نوين افزايش انتقال حرارت و بازده كورههاي صنعت فولاد
شبيه سازي و روشهاي عددي فرآيند انتقال حرارت با استفاده از CFD
سوخت كوره ها و امكان سنجي روشهاي تبديل نوع سوخت كوره هاي صنعتي

نظرات