سومین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن

سومین همایش بین المللی چیلر و برج خنک کن

سومين همايش بين المللي چيلر و برج خنك كن

معرفي همايش:

سومين همايش بين المللي چيلر و برج خنك كن ايران با هدف گسترش دانش فني، اعتلاي تحقيقات، ارائه دستاوردهاي متخصصين صنعتي و دانشگاهي و ايجاد محيطي براي تبادل اطلاعات علمي و تجارب صنعتي، توسط شركت هم انديشان انرژي كيميا و مشاركت مستقيم برخي از دست اندركاران صنعت چيلر و برج خنك كن، انجمن هاي صنفي - توليدي و علمي مرتبط با مبدل گرمايي، نخبگان صنعتي و دانشگاهي، پژوهشگران، اساتيد و علاقمندان كشور در 7 و 6 خرداد ماه 1391 در سالن تلاش، واقع در چهارراه پارك وي تهران برگزار مي گردد. اين همايش شامل بخش هاي متنوعي از جمله ارائه مقالات، برگزاري جلسات پرسش و پاسخ، كارگاه هاي آموزشي و نمايشگاه جانبي دستاوردهاي صنعتي خواهد بود.

از مهمترين نكات قابل تامل در اين همايش آن است كه صرفا جنبه هاي كاربردي سرمايش منازل و اماكن تجاري مورد بحث قرار نگرفته و كاربردهايي همچون خنك كردن هواي ورودي به توربين هاي گازي نيروگاه هاي توليد برق و توربوكمپرسورهاي ايستگاه هاي تقويت فشار گاز و ... مورد بحث قرار ميگيرد.

محورهاي همايش
صورتبنديهاي فرايندي چيلرها و برجهاي خنك كن و كاربردهاي آنها
كنترل فرآيند برجهاي خنك كن و چيلرها و ادوات ابزار دقيقي مرتبط
عمليات شيميايي و سيستم هاي تصفيه آب مرتبط با چيلرها و برجهاي خنك كن
توجهات ويژه در عمليات و نگهداشت چيلرها و برجهاي خنك كن
خريد و انتخاب برجهاي خنك كن و چيلر
خوردگي در چيلرها و برجهاي خنك كن
چيلر، برج خنك كن و صرفه جويي در مصرف انرژي شامل مديريت انرژي و دما
دستگاهها و اجزاي فرعي مرتبط با برجهاي خنك كن
جرم گرفتگي چيلرها و برجهاي خنك كن و روشهاي جلوگيري از آن
ايمني در عمليات چيلر و برجهاي خنك كن
فرصتهاي افزايش بازدهي به هنگام طراحي و راهبري چيلرها و برجهاي خنك كن
روشهاي جديد طراحي و معرفي نرم افزارهاي طراحي چيلر و برج خنك كن
شبيه سازي چيلرها و برجهاي خنك كن و تخمين بازده و معرفي نرم افزارهاي مربوطه
عمليات چيلرها و برجهاي خنك كن در مناطق مختلف آب و هوايي
متالورژي و ساخت چيلرها و برجهاي خنك كن
روشهاي تخمين هزينه و اقتصاد مهندسي سيستمهاي چيلر و برج خنك كن
تعميرات چيلرها و برجهاي خنك كن و رفع عيب آنها
آزمايشات مختلف مرتبط با چيلرها و برجهاي خنك كن
پيشرفتهاي حاصل شده در طراحي و ساخت چيلرها و برجهاي خنك كن
سيستمهاي فيلترينگ برجهاي خنك كن
فونداسيون و پياده سازي زيرساختها و سازه ها مرتبط با احداث برجهاي خنك كن
روشهاي پيشرفته جلوگيري از مشكلات فرآيندي
سيستمهاي توزيع آب در برجهاي خنك كن
توجهات زيست محيطي در ارتباط با عمليات و كاربرد برجهاي خنك كن

نظرات