سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي

سومين همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي تمامي محققين و پژوهشگران از سراسر دانشگاه ها و صنايع ايران را به ارسال مقاله از جديدترين نتايج تحقيقات خود دعوت مي كند. هدف اصلي همايش گردآمدن پژوهشگران، اساتيد و مهندسين علاقمند به زمينه هاي مورد نظر همايش، از سراسر ايران براي تبادل ايده ها ، نظرات و يافته هاي خود با يكديگر است. مشتاقانه منتظر ديدار شما در همايش ملي تحقيقات نوين در شيمي و مهندسي شيمي در دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر خواهيم بود.

محورهاي اصلي همايش:

محور تخصصي شيمي
الكتروشيمي
جداسازي
شيمي آلي
شيمي تجزيه
شيمي فيزيك
شيمي معدني
محاسبات كمو متريك
محيط زيست

محور تخصصي مهندسي شيمي
انرژي، احتراق و ايمني
بيوتكنولوژي
پديده هاي انتقال
ترموديناميك
سينتيك و طراجي راكتور
فرآيندهاي جداسازي
محيط زيست
مدل سازي و شبيه سازي
مهندسي پزشكي
مهندسي پليمر
نانوتكنولوژي
نفت، گاز و پتروشيمي
كنترل فرآيند

لازم به ذكر است دومين همايش ملي تحقيقات نوين در مهندسي شيمي، دهم و يازدهم آذر ۱۳۸۹ توسط دانشگاه آزاد اسلامي واحد ماهشهر برگزار گرديده و ۱۲۳ عنوان مقاله در اين همايش ارائه شده است. [دريافت و مشاهده مقالات دومين همايش ملي تحقيقات نوين در مهندسي شيمي]

 

نظرات