اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات

اولين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات

اهداف همايش:
گسترش مرزهاي دانش يكي از عمده‌ترين رسالت‌هاي دانشگاه به طور اعم ، و تركيب علم و عمل و عجين كردن يافته هاي علمي با صنعت و توليد و كسب و كار به طور اخص از وظايف دانشگاه جامع علمي كاربردي مي باشد. برگزاري همايش‌هاي علمي، فرصت مناسبي است كه پژوهشگران عرصه دانشگاه و صنعت و متوليان كسب و كار بتوانند با حضور و ارائه نتيجه پژوهش‌هاي خود در گسترش مرزهاي علم و دانش و روشهاي به كار گيري روشها و يافته هاي علمي در صنعت و خدمات مشاركت نمايند.
دانشگاه جامع علمي-كاربردي ابهر با به كارگيري تمامي امكانات سخت افزاري و نرم افزاري تلاش دارد با برگزاري همايش هاي علمي و كاربردي رسالت خود مبني بر گسترش امر پژوهش و ارتباط با صنعت و كسب و كار را به انجام برساند.
با توجه به برگزاري اولين همايش ملي فناوري اطلاعات و ارتباطات در مركز ابهر در آذرماه 90 ، از كليه صاحبنظران ، پژوهشگران و فعالان حوزه هاي فناوري اطلاعات دعوت مي شود با ارسال يافته هاي آخرين فعاليت هاي علمي و پژوهشي خود در اين همايش مشاركت نمايند

محورهاي همايش:
شبكه هاي كامپيوتري
امنيت و فناوري اطلاعات
مديريت فناوري اطلاعات
كاربردهاي فناوري اطلاعات
كارآفريني و فناوري اطلاعات
كسب و كار الكترونيكي
مهندسي وب

نظرات