چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینة النجاة عصر

چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینة النجاة عصر

همايش ملي قرآن كريم سفينة النجاة عصر

با ياري خداوند متعال و با بهره گيري از تجارب گذشته، دانشگاه تربيت معلّم آذربايجان با همّت معاونت فرهنگي و اجتماعي و دفتر نهاد مقام معظم رهبري و دانشكده‌ي الهيات و معارف اسلامي و دانشكده‌ي علوم تربيتي و روان شناسي و معاونت پژوهشي دانشگاه، چهارمين همايش ملّي قرآن كريم سفينة‌النّجاة عصر را با موضوع «پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث» در آذرماه سال جاري به مناسبت سال جهاد اقتصادي در سطح ملّي برگزار مي‌كند. با عنايت به موضوع و محورهاي پژوهشي ذيل از عموم پژوهشگران حوزه، دانشگاه، اساتيد، دانشجويان و انديشمندان علاقه‌مند به قرآن و مسايل قرآني دعوت به عمل مي‌آيد تا با مشاركت فعّالانه و ارائه‌ي دستاوردهاي نوين علمي و پژوهشي خود٬ بر غناي اين همايش علمي و فرهنگي بيفزايند.

هدف همايش:
در عصر احساس نياز شديد به دين و معنويت، آشنايي با قرآن كريم و درس‌آموزي از رهنمودهاي خداوند و معصومين (ع)، يك ضرورت اجتناب ناپذير است. در راستاي دست‌يابي به اين هدف متعالي، ارائه‌ي جديدترين دستاوردهاي علمي در معارف قرآني، نظريه‌پردازي‌هاي قرآني، نشر و ترويج معارف قرآني با زبان علمي و روزآمد، تقويت آموزه‌هاي ديني و اهتمام عملي به امر گسترش معارف قرآني از اهداف برگزاري اين همايش مي‌باشد.


موضوع همايش: «پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث»
در دو سطح جداگانه:
1- اساتيد و پژوهشگران
2- دانشجويان
                             
● محورهاي همايش جهت ارائه‌ي مقاله:
محور اول : خطوط كلي اقتصاد اسلامي از ديدگاه قرآن و حديث
1-1- معيارهاي اقتصاد سالم از ديدگاه قرآن و حديث
1-2- اهداف توليد ثروت و درآمد از ديدگاه قرآن و حديث
1-3- سياست‌هاي اقتصادي حكومت نبوي
1-4- سياست‌هاي اقتصادي حكومت علوي
1-5- شاخصه‌هاي اقتصاد مطلوب در حكومت مهدوي
محور دوم : عوامل و راهكارهاي پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-1- نقش منابع توليد در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-1-1- نقش كار در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-1-2- نقش سرمايه در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-1-3- نقش منابع طبيعي (زمين، معادن و ...) در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-1-4- نقش مديريت منابع در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-2- نقش دولت در اقتصاد اسلامي از ديدگاه قرآن و حديث
2-2-1- نقش سياست‌هاي مالياتي در رفاه اجتماعي از ديدگاه قرآن و حديث
2-2-2- نقش سياست‌هاي عمراني دولت در رفاه اجتماعي از ديدگاه قرآن و حديث
2-3- نقش عوامل معنوي در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-3-1- نقش باورهاي ديني در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-3-2- نقش عمل به توصيه‌هاي ديني (مثل شكرگزاري ، توكّل و ...) در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-4- راهكارهاي عملي براي پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-4-1- نقش ماليات‌هاي اسلامي در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-4-2- نقش منابع اقتصاد اسلامي مثل (فيئ، انفال، صدقات و ...) در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-4-3- نقش همياري هاي مالي (تعاون، قرض‌الحسنه و ...) در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-4-2- رابطه‌ي تعاملات بين‌المللي در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-5- رابطه‌ي عدالت اجتماعي و پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
2-6- نقش علم و فناوري در پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
محور سوم : آثار پيشرفت اقتصادي از ديدگاه قرآن و حديث
3-1- استقلال فرهنگي در سايه‌ي پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث
3-2- استقلال سياسي در سايه‌ي پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث
3-3- رشد و تعالي فرهنگي در سايه‌ي پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث
3-4- رشد و تعالي سياسي در سايه‌ي پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث
3-5- آثار معنوي پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث
محور چهارم :موانع وصول به پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث
4-1- ويژگي‌هاي اقتصاد ناسالم از منظر قرآن و حديث
4 -2- نقش درآمدهاي نا مشروع در تخريب اقتصاد جامعه از منظر قرآن و حديث
محور پنجم :فرهنگ و اقتصاد
5-1- فرهنگ صرفه جويي و پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث
5-2- فرهنگ تلاش و كوشش و پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث
5-3- فرهنگ وجدان كاري و انضباط اجتماعي و پيشرفت اقتصادي از منظر قرآن و حديث

● علاقه‌مندان براي شركت در اين همايش تا ۱۵ شهريورماه سال جاري، فرصت دارند خلاصه و اصل مقالات را به دبيرخانه‌ي چهارمين همايش ملي قرآن كريم سفينة‌النجاة عصر به نشاني تبريز، كيلومتر ۳۵ جاده‌ي تبريز، آذرشهر، دانشگاه تربيت معلم آذربايجان، اداره‌ي كل امور فرهنگي، صندوق پستي 161-53714  ارسال كنند.

● ضوابط تدوين و ارسال چكيده و اصل مقاله:
- مشخّصات كامل نويسنده‌ي مقاله به همراه نشاني و شماره تلفن تماس و نشاني الكترونيكي قيد گردد.
- چكيده‌ي مقاله بايد حدّاكثر در يك صفحه A4 (۱۵۰ تا ۲۰۰ كلمه) با ذكر كليد واژه‌ها (۳ تا ۵ كليد واژه) ارسال گردد.
- مقاله بايد مرتبط با يكي از محورهاي اعلام شده باشد و قبلاً در جايي چاپ يا ارايه نشده باشد.
- در تهيه و تنظيم مقالات علاوه بر نوآوري، اصول نگارش علمي و ساختار مقالات پژوهشي رعايت شده باشد.
- اصل مقاله به زبان فارسي در دو نسخه و حداكثر در ۱۵ صفحه‌ي  A4 شامل: چكيده، نام و نامخانوادگي، مقدّمه، كلمات كليدي، متن مقاله، نتيجهگيري، پيشنهادات و منابع، با نرم افزار word ، با قلم لوتوس و فونت ۱۲ به همراه سي دي حاوي فايل مقاله به دبيرخانه‌ي ارسال گردد.
- ارسال مقاله از طريق نشاني الكترونيكي: safineh@azaruniv.edu و   faydei@hotmail.com   نيز امكان پذير است. 

نظرات