نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران

نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران

نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمران

درباره كنگره:

به دنبال برگزاري موفق كنگـره‌هـاي بين المللي پيشين مهندسي عمـران در سـال هـاي ۱۳۵۲، ۱۳۵۶، ۱۳۶۹ و ۱۳۸۸ در دانشگـاه شيـراز، ۱۳۷۶ در دانشگـاه صنعتـي شـريف، ۱۳۷۹ در دانشگـاه فردوسي مشهـد، ۱۳۸۲ در دانشگاه صنعتـي اصفهان و ۱۳۸۵ در دانشگاه تربيت مـدرس، دانشكـده مهنـدسي عمـران دانشگـاه صنعتي اصفهان مفتخر است كه نهمين كنگره بين المللي مهندسي عمـران را در روز هـاي ۱۹ ، ۲۰ و ۲۱ ارديبهشـت ماه ۱۳۹۱ برگزار نمايد.

بدين وسيله از اساتيد، محققان، متخصصان، كارشناسان، مهندسان و دانشجويـان تحصيلات تكميلـي گرايش‌هـاي مختلـف مهندسي عمران دعـوت به عمل مي آيد تا آخرين دستاوردهاي تحقيقاتـي خـود را به منظـور ارائـه در كنگـره و درج در لـوح فشـرده به دبيرخانه كنگره ارسال نمايند.

مقالات حاوي نتايج پژوهش هاي اصيل در تمامي گرايش هاي مهندسي عمران به ويژه در زمينه هاي زير پذيرفته مي شوند:

آسيب پذيري و مقاوم سازي سازه ها
آموزش مهندسي عمران
روش هاي عددي در مهندسي عمران
سازه هاي بتني و فولادي
فن آوري هاي نوين در مهندسي عمران
مديريت بحران و پدافند غيرعامل
مديريت ساخت
مهندسي ارزش و اخلاق در مهندسي عمران
مهندسي ژئوتكنيك
مهندسي راه، حمل و نقل و ترافيك
مهندسي زلزله و ديناميك سازه ها
مهندسي سازه و مكانيك جامدات
مهندسي سازه هاي هيدروليكي و دريايي
مهندسي محيط زيست
مهندسي و مديريت منابع آب
مواد، مصالح و تكنولوژي بتن
نقشه برداري،‌ژئودزي و ژئوماتيك

 

 

مجموعه مقاله هاي كنگره هاي قبلي:

 

 

[مجموعه مقاله هاي ششمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - سال  1382 - دانشگاه صنعتي اصفهان]

[مجموعه مقاله هاي هفتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - سال 1385 - دانشگاه تربيت مدرس]

[مجموعه مقاله هاي هشتمين كنگره بين المللي مهندسي عمران - سال 1388 - دانشگاه شيراز]

 

نظرات