دومین سمینار نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی

دومین سمینار نحوه تنظیم اظهارنامه های مالیاتی

سمينار نحوه تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي

با توجه به دامنه وسيع شمول قوانين مالياتي كشور ، شركت سمنا با بهره مندي از استادان و متخصصين زبده اين امر در كشور، دومين سمينار نحوه تنظيم اظهارنامه هاي مالياتي را برگزار مي نمايد. اين سمينار به صورت يكروزه در تاريخ پانزدهم تيرماه 1390 در تهران برگزار مي شود و شامل كليه مباحث زير خواهد بود:

 • ذكر كليات قانون مالياتهاي مستقيم
 • شرح منابع مالياتي و پايه هاي مالياتي
 • نحوه محاسبه ماليات بر شركتها
 • شرح مهمترين معافيتهاي مالياتي
 • مالياتهاي تكليفي (اجاره،حقوق،ماده 104 ،ماده 107 ،ماده 103 و ..)
 • مراحل رسيدگي ، صدور برگ تشخيص و قطعيت ماليات
 • ضمانت اجراي مربوط به تخلف از تنظيم اظهارنامه و صورتهاي مالي
 • ضمانت اجراي مربوط به مالياتهاي تكليفي (ماده 197 و..)
 • چگونگي رسيدگي و حل اختلافات مالياتي موئديان
 • تطبيق مالياتهاي تكليفي با مندرجات اظهارنامه
 • شرح مهمترين موضوعات راجع به مالياتهاي تكليفي
 • حل اختلافات مالياتي با آخرين اصلاحات قانون
 • دلايل عدم بخشودگي مالياتهاي تكليفي در قانون مالياتها
 • زمان پرداخت مالياتهاي تكليفي با توجه قانون مالياتها
 • مالياتهاي مستقيم و ماليات بر ارزش افزوده

نظرات