چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی

چهارمین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی

چهارمين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي

هدف از برگزاري كنفرانس هاي مقاوم سازي ايجاد بستر مناسب جهت اطلاع رساني وآگاه سازي عمومي در مورد مسائل كلان ساخت و ساز شهري و روستايي و جلب مشاركت سرمايه گذاران داخلي و خارجي براي ورود تكنولوژي هاي نوين در راستاي رفع مشكلات و معضلات ساخت مسكن مي باشد. بيانيه نهايي اين كنفرانس ها به گونه اي تنظيم مي گردد تا مردم عادي خود را محور اصلي حفظ جان خويش بدانند . با برگزاري اولين كنفرانس بين المللي در زمينه مقاوم سازي در سال 87 در شهر تبريز توسط اين مجموعه ، حركت و موجي عظيمي در كشور ايجاد گرديد كه به دنبال آن كنفرانس ها و فعاليت هاي گسترده اي سازماندهي شد كه حاصل آن برگزاري بيش از 100 كارگاه تخصصي ، ده ها سمينار و سمپوزيوم تخصصي و سه كنفرانس بين المللي در زمينه مقاوم سازي و اجراي چندين پروژه مقاوم سازي و بهسازي در سطح ملي از آن زمان تا به امروز مي باشد . اين تحول در عرصه مقاوم سازي را مرهون اساتيد،محققان،دانشجويان و كساني هستيم كه در اين مدت با ارسال مقالات و نتيجه تحقيقات خود ما را در نيل به اين هدف ياري نموده اند . شوراي مركزي دبيرخانه دايمي كنفرانس هاي مقاوم سازي كشور پس از حوادث زلزله و سونامي ژاپن ، در جهت سنجش و پيشگيري از خطرات وقوع احتمالي زلزله و سونامي در ايران ، بيداري افكار عمومي و ايجاد محيطي علمي جهت تبادل علم و تجربه ميان محققين و مهندسين كشورهاي مختلف تصميم به برگزاري چهارمين كنفرانس بين المللي مقاوم سازي لرزه اي با محوريت مهندسي زلزله و تكنولوژي هاي نوين مقاوم سازي در ارديبهشت ماه 1391 نموده است . اميد است با برگزاري اين كنفرانس و آموزش به موقع نسل آينده ، خودمان و هموطنان عزيزمان را از خطرات زلزله و مشتقات آن مسون بداريم.

محورهاي كنفرانس:

مهندسي زلزله :
طراحي لرزه اي مبتني بر عملكرد
روش هاي مدل سازي و تحليل ديناميكي
روش هاي تحليل لرزه اي خطي و غير خطي
پيشرفت هاي اخير در آئين نامه هاي لرزه اي
روش هاي حفاظت در برابر زلزله
درس هاي آموخته شده از زلزله هاي اخير
ارزيابي خسارت و ظرفيت سازه اي

مهندسي لرزه شناسي :
تحليل حركات قوي زمين
تحليل ريسك و خطرات لرزه اي
مهندسي ژئوتكنيك لرزه اي :
سازه هاي زميني
پي و اندركنش خاك و سازه
مشكلات خاك ، روان گرايي و ...

پدافند غير عامل و سازه هاي مقاوم :
سازه هاي مقاوم در برابر زلزله
برنامه كاهش ريسك زلزله
پدافند غير عامل در مقابل انفجار
فناوري هاي نوين در مبحث پدافند غير عامل
پدافند غير عامل و مديريت ريسك زلزله

بهسازي لرزه اي :
كاربرد فناوري هاي نوين (جداگر هاي لرزه اي ، ميراگر ها و ...) در بهسازي لرزه اي سازه ها
مرمت و مقاوم سازي بناها و پل ها
مرمت و مقاوم سازي سازه هاي بنايي
مرمت و مقاوم سازي سازه هاي تاريخي و ميراث فرهنگي
بهسازي سازه هاي مدفون
بهسازي سيستم شريان هاي حياتي
بهسازي سازه هاي هيدروليكي
اجزاي غير سازه اي

نظرات