سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک (به همراه 7 کارگاه آموزشی)

سومین همایش ملی ایمنی زیستی و مهندسی ژنتیک (به همراه 7 کارگاه آموزشی)

سومين همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك

انجمن ايمني زيستي ايران افتخار دارد، با استعانت از الطاف الهي، «سومين همايش ملي ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك» را با همكاري دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات و مركز اطلاعات بيوتكنولوژي ايران(IRBIC) و شركت زيستاراد فرين، با اهداف زير در تاريخ 23 تا 25 خرداد ماه 1390 در تهران برگزار نمايد. بدينوسيله از همه دانشپژوهان ايمني زيستي، مهندسي ژنتيك، غذا و تغذيه، محيط زيست، اقتصاد، پزشكي، كشاورزي و منابع طبيعي، ژنتيك (گياهي، انساني و جانوري)، ميكروبيولوژي، اخلاق، حقوق، فقه و ديگر رشته‌هاي مرتبط؛ با محوريت «ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك» براي شركت در اين همايش و كارگاههاي آموزشي آن دعوت به عمل مي‌آيد.

محورهاي همايش:

•مهندسي ژنتيك و امنيت غذايي
•مهندسي ژنتيك و محيط زيست
•مهندسي ژنتيك و پزشكي و بهداشت
•مهندسي ژنتيك محض
•مديريت، حقوق، اخلاق، قوانين، مقررات و استانداردها در ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك
•جنبه‌هاي مختلف آناليز ريسك (Risk Assessment) و مديريت ريسك (Risk Management
•اطلاع‌رساني عمومي و مشاركت مردمي در ايمني زيستي و مهندسي ژنتيك

نظرات