اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست

اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست

اولين همايش فناوريهاي پالايش در محيط زيست

مهمترين اهداف همايش عبارتند از:
توسعه فرهنگ و دانش فني مربوط به فناوري هاي پالايش در محيط زيست؛
آموزش مؤثر و اقتصادي روش‌‌هاي طراحي مناسب پالايش محيط زيست؛
كمك به بهبود وضعيت سلامت و بهداشت جامعه؛
ارتقاي سطح دانش در حوزه فناوري هاي پالايش محيط زيست و گسترش كاربرد و بومي سازي اين دانش مهم در كشور؛
تبادل تجارب در بخشهاي صنعتي  و دانشگاهي؛
معرفي اهميت دانش پالايش در محيط زيست به صنايع و سازمان­هاي مرتبط؛
معرفي و بازتاب نتايج تحقيقات، پژوهش­ها، تجربه­ ها و نوآوري­هاي علمي و صنعتي صنايع و دانشگاه­ها؛
بازتاب مسائل و مشكلات پيش روي صنايع و مراكز علمي و تحقيقاتي در امر اجراي پروژه ­هاي مرتبط با موضوع پالايش محيط زيست؛

محورهاي اصلي همايش عبارتند از:
فن آوري هاي نوين در پالايش محيط زيست (آب، خاك و هوا)
پالايش محيط زيست و توسعه پايدار
آلاينده هاي نفتي و پالايش آن در آب و خاك
مدل سازي روش هاي پالايش در محيط زيست
ملاحظات اقتصادي در پالايش محيط زيست
قوانين، دستورالعمل ها و ضوابط پالايش محيط زيست

نظرات