اولین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در مالزی

اولین کنفرانس علمی دانشجویان ایرانی در مالزی

اولين كنفرانس علمي دانشجويان ايراني در مالزي

اهداف برگزاري كنفرانس
آشنايي دانشجويان با يكديگر و تبادل تجربيات
شناسايي، معرفي و اطلاع رساني توانمندي ها و فعاليت هاي علمي دانشجويان ايراني در مالزي
تقويت هسته هاي علمي
شناسايي و معرفي دانشجويان ممتاز و تشويق آنها

محور هاي علمي كنفرانس
تمامي رشته هاي تحصيلي در مقاطع كارشناسي ارشد  و دكتري اعم از علوم پايه، فني و مهندسي، علوم انساني، كشاورزي، هنر و پزشكي.

نظرات