دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی

دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی

دومين كنفرانس و نمايشگاه مديريت و بهينه سازي انرژي

اهداف برگزاري كنفرانس
1.   ايجاد زمينه هاي همكاري مشترك براي شركت هاي خدمات انرژي در كشور
2.   جهت دهي فعاليت هاي شركت هاي خدمات انرژي با توجه به وضع موجود بخش انرژي كشور
3.   گسترش بازار براي شركتهاي خدمات انرژي در كشور
4.   پيگيري فراهم سازي تسهيلات مالي براي شركتهاي خدمات انرژي در راستاي حل مشكلات بخش انرژي
5.   طرح مشكلات و ارائه راهكارهاي مديريت انرژي در بخش‌هاي استخراج، فراورش و تبديل، ذخيره سازي، انتقال و توزيع و مصرف نهايي در كليه بخش‌هاي سيستم انرژي كشور شامل:
-   بخش انرژي اوليه : نفت، گاز، زغال سنگ، هسته اي، تجديدپذيرها و سوختهاي سنتي
-   بخش تبديل انرژي : پالايشگاه‌هاي نفت و گاز و نيروگاه ها
-   بخش انرژي نهايي : ساختمان و مسكن، حمل و نقل، صنعت، كشاورزي و پتروشيمي
6.   كمك به برطرف سازي تنگناهاي بخش انرژي در كشور و ارائه راهكارهاي سياستي
7.  شناخت و معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري موجود براي توسعه زيرساخت‌ها و مكانيسم‌هاي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي
8.  تسهيل در اجراي طرح‌هاي مرتبط با توسعه ساختاري انرژي از طريق رفع محدوديت‌هاي فني و مقرراتي
9.  جلب حمايت مراكز صنعتي به زمينه‌هاي موجود در توسعه بهينه سازي مصرف سوخت در كشور
10.  معرفي بازارهاي منطقه‌اي و جهاني با هدف افزايش حضور توليدكنندگان داخلي تجهيزات و فناوري‌هاي مديريت و بهينه‌سازي انرژي
11.  بررسي زمينه‌هاي همكاري با شركت‌هاي بين‌المللي فعال در زمينه مديريت انرژي
12.  تبادل دستاوردهاي جديد ميان متخصصين مديريت انرژي
13.  ايجاد بستر مناسب براي بهره‌مندي از تجارب كاربردي و حرفه‌اي در داخل و خارج از كشور
14.  آشنايي با آخرين دستاوردهاي فني و تكنولوژيك رشته‌هاي مرتبط با مديريت انرژي در بخش‌هاي مختلف سيستم انرژي
15.  بررسي توانمندي شركت‌هاي سازنده داخلي در تأمين تجهيزات صنعت انرژي
16.  فرهنگ‌سازي و اطلاع‌رساني گسترده در خصوص اصلاح الگوي مصرف انرژي

محورهاي كنفرانس
1.  برنامه‌ريزي بلندمدت عرضه و تقاضاي انرژي در كشور
2.  شركت‌هاي خدمات انرژي (ESCO) و نقش آنها در مديريت انرژي كشور
3.  نقش آموزش، اطلاع‌رساني و فرهنگ سازي در مديريت انر‍ژي كشور
4.  سياست‌هاي قيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي و نقش قانون هدفمند كردن يارانه‌ها
5.  سياست‌هاي غيرقيمتي مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
6. راه‌كارهاي اجرايي مديريت و بهينه‌سازي عرضه و تقاضاي انرژي
7.  استانداردها و معيارهاي عرضه و تقاضاي انرژي
8.  انرژي‌هاي تجديدپذير و سوختهاي جايگزين
9.  قوانين و مقررات‌ مديريت عرضه و تقاضاي انرژي
10. مديريت بار، توليد همزمان كار و گرما، و توليد پراكنده انر‍‍ژي
11. مسائل زيست‌محيطي عرضه و تقاضاي انرژي و مسئله تغيير اقليم
12. بهترين نمونه‌هاي مديريت عرضه و تقاضاي در بخش صنعت و معدن (Best Practices)

نظرات