اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

كنفرانس رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي

درباره ي كنفرانس:
قيمت­هاي در حال رشد انرژي، قوانين سخت­گيرانه­تر زيست­محيطي و حركت پرشتاب كشور براي رقابتي و سوددِه كردن صنايع بدين معني است كه بايد روش­هاي نويني براي مديريت، مهندسي و طراحي چرخه­ي انرژي اتخاذ گردد تا بهره­وري بالاتر صنايع ايران را تضمين نمايد.
در چهل­وهفت سال گذشته، بعد از بحران نفتي سال 1973، كشورهاي صنعتي، پيوسته در جستجوي راه­هايي براي نگهداشت بهتر انرژي بوده­اند. اين نگراني­هاي عميق، به مرور بر روش­هاي مصرف و توليد انرژي بوسيله دولت و بخش­هاي غيردولتي در كشورها صنعتي تاثير فراوان گذاشته و همين امر موجب پيشرفت بيشتر فناوري­هاي انرژي در اين كشورهاي گشته است.
در ايران، نگهداشت انرژي موضوع تازه­ايست و هنوز راه درازي تا تحقق آرمان­هاي آن باقي مانده است. اين در حالي است كه زمان به شدت محدود است و تغييرات اقتصادي در قيمت­گذاري انرژي، موضوع «عملياتي كردن بهره­وري بالاتر انرژي» را از يك ايده به يك اضطرار تغيير داده است. با توجه به اهميت و التزام آشنايي بيشتر متخصصان و پژوهش­گران با ادبيات و موضوعات روز دنيا و انديشه­هاي نوين درباره تحولات ضروري در صنايع ايران، كنفرانس "رويكردهاي نوين در نگهداشت انرژي" مي­تواند نقش ثمربخشي را در راه آرمان­هاي چشم­انداز ملي ايفا نمايد.
اين كنفرانس توسط دانشگاه صنعتي اميركبير، وزارت صنايع و معادن، كنفدراسيون صنعت ايران، شركت مهندسي مشاور مهاب قدس و ... با همكاري صنايع، سازمان­ها و موسسات خصوصي و دولتي مرتبط و فعال در اين زمينه در پاييز سال 1390 برگزار مي­گردد.
اين رويداد علمي گسترده، دورنماي كاملي از مسائل مربوط به انرژي را به نمايش گذاشته و مقالات و سخن­راني هاي علمي را در قالب پانل هاي تخصصي به بحث مي­گذارد.

محورهاي كنفرانس:
در اين كنفرانس صنايع كليدي زير مورد توجه  قرار مي­گيرند.
- ساختمان
- توليد سيمان
- فولاد
- خودرو­سازي
- نفت و گاز
- پتروشيمي
- توليد و انتقال نيرو

موضوعات ارائه مقاله:
موضوعات مورد بحث در خصوص هريك از محورهاي كنفرانس (صنايع فوق) از قرار زيرند:

مسائل فرهنگي و عمومي:
- اصلاح الگوي مصرف و نگهداشت بهتر انرژي
- تغيير الگوهاي حمل­و­نقل و نقش آن در نگهداشت بهتر انرژي
- اهميت ابداعات خودساخته (بومي)
- نگهداشت بهتر انرژي با رجوع به سنت­هاي فرهنگي
- نگهداشت بهتر انرژي با توليد كم­تر و بازيافت پسماند
- نقش مديريت يكپارچه در نگهداشت بهتر انرژي

مهندسي نوين:
- طراحي چرخه­ي گذار محصولات براي مصرف كمتر انرژي
- طراحي نوين سيستم­ها با توجه به نگهداشت بهتر انرژي
- استفاده از روش­هاي صنعتي مدرن در مهندسي محصولات
- مهندسي نوين براي بازگرداندن انرژي به چرخه توليد

فناوري­هاي نوين:
- مطالعات موردي، تجربه­هاي ملي و بين­المللي
- صنايع و ساختمان­هاي سبز، از تئوري تا عمل
- نوآوري­هاي توليد و ساخت در نگهداشت بهتر انرژي
- تكنولوژي­هاي با نشر كربن كم

تحليل اقتصادي:
- تحليل اقتصادي صنايع و ساختمان­هاي سبز
- نقش بخش خصوصي در توليد انرژي­هاي نو
- نگهداشت انرژي، مقايسه صنايع دولتي و خصوصي
- نقش مصرف­كنندگان در بهينه­سازي توليد
- بازار جهاني تجارت كربن

منابع انرژي:
- آب، آرماني و محدود (تجربه­هاي ملي و بين­المللي)
- آينده سوخت­هاي فسيلي و زغال­سنگ
- انتخاب مواد ساختماني و انرژي­هاي همخوان با توسعه پايدار
- منابع انرژي، آب و باد و خورشيد و زمين . . .
- منابع جايگزين (زباله، متان . . . )

نظرات