نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

نخستین کنفرانس ملی انرژی، فناوریهای خودرو، توسعه پایدار

نخستين كنفرانس ملي انرژي، فناوريهاي خودرو، توسعه پايدار

امروزه آلودگي‌هاي زيست‌محيطي شامل آلودگي هوا و آلودگي‌ صوتي در شهرهاي بزرگ، از معضلات مهم و اساسي پيش‌ روي مديران شهري است. اين معضل در كنار افزايش روز‌افزون مصرف سوخت‌هاي فسيلي و كمبود منابع تجديدناشدني انرژي، سبب شده‌است تلاش‌هاي فراواني در زمينه‌ استفاده از انرژي‌هاي جايگزين و كاهش مصرف سوخت صورت گيرد.

محورهاي تخصصي كنفرانس:
محورهاي تخصصي كنفرانس تحت عنوان دو محور اصلي "سياست هاي ملي توسعه فناوري" و الزامات و مسائل فني" در نظر گرفته شده كه زير محورهاي هر يك به شرح ذيل است.

 1. سياست هاي ملي توسعه فناوري
     * زير ساخت­هاي قانوني
     * هيبريد و سند چشم­انداز توسعه
     * توسعه فناوري و اصلاح قيمت حامل­هاي انرژي
     * مكانيزم­هاي توسعه بازار فناوري
     * هيبريد و تحولات جهاني قيمت نفت
     * نقشه راه توسعه فناوري در كشورهاي پيشرو
     * ملاحظات طرح ملي خودروي هيبريد
 2. الزامات و مسائل فني
     * فناوري‏هاي نوين در خودرو هيبريدي
     * روش‏هاي هيبريداسيون خودرو
     * طراحي خودرو هيبريد
     * مدل‏سازي و شبيه سازي خودر هيبريد
     * راهبردها و روش‏هاي كنترل خودروي هيبريدي
     * زير سيستم‏ها و اجزاي خودرو هيبريد (قواي محركه، ذخيره انرژي و ...)
     * مطالعه موردي خودروي هيبريدي
     * مقايسه خودروهاي متداول با خودروهاي هيبريدي (از ديدگاه عملكرد، ايمني و آلايندگي)
     * توسعه استانداردهاي فني

نظرات