شانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضاکار

شانزدهمین سمینار و کارگاه آموزشی سالیانه سازه های فضاکار

شانزدهمين سمينار و كارگاه آموزشي ساليانه سازه هاي فضاكار

جهاد دانشگاهي استان كرمان و دانشگاه شهيد باهنر كرمان در نظر دارند در چارچوب تفاهم نامه همكاري علمي با دانشگاهSurrey انگلستان شانزدهمين دوره فشرده و كارگاه آموزشي توسط آقاي پروفسور هشيار نوشين ، با همكاري عده اي از اساتيد برجسته كشور از تاريخ 27/1/90 به مدت 2 هفته در محل دانشگاه شهيد باهنر كرمان برگزار نمايند. ارزش درس مزبور معادل 3 واحد براي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكترا بوده و از طرف معاونت آموزشي دانشگاه شهيد باهنر گواهي شركت در دوره، براي شركت كنندگان، صادر خواهد شد.در ضمن دانش آموختگان رشته هاي ذينفع و علاقه مندان نيز مي توانند در دوره مزبور شركت نمايندودر صورت كسب حداقل امتياز آزمون نهايي گواهي شركت در دوره فوق صادر خواهد شد.

سرفصلهاي اين دوره:

  • بررسي انواع و رفتار اتصالات در سازه هاي فضاكار

  • بررسي پايايي سازه هاي فضاكار

  • بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي فضاكار

  • بررسي روشهاي بهينه سازي در سازه هاي فضاكار

  • بررسي نحوه ساخت و اجراي سازه فضاكار

  • تاشه پردازي سازه هاي فضاكار

  • تعريف سازه هاي فضاكار، انواع سازه هاي فضاكار

  • نكات مهم در طراحي سازه هاي فضاكار

نظرات