چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

چهارمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

انجمن مكانيك سنگ ايران چهارمين كنفرانس مكانيك سنگ ملي خود را به حول و قوه الهي و با همكاري دانشگاه­ها، وزارتخانه­ها و سازمان­هاي ذيربط كه اسامي آن­ها متعاقبا اعلام مي­گردد، در بهار سال 1390 در تهران برگزار ميكند.
اين كنفرانس زمان مناسبي براي تبادل نظرهاي علمي و انتقال تجربيات و دستاوردهاي ارزشمند صاحبنظران و پژوهشگران در عرصه­هاي مختلف مكانيك سنگ خواهد بود. از كليه پژوهشگران و متخصصان صاحب نظر در دانشگاه­ها و صنايع دعوت مي­شود تا با ارائه مقالات خود در زمينه­هاي مختلف مكانيك سنگ آخرين دستااوردهاي علمي، پژوهشي، مديريتي و صنعتي خود در جهت توسعه و ارتقاي دانش مكانيك سنگ در كشور مشاركت نمايند

اهداف كنفرانس
1 – آشنايي با آخرين دستاوردهاي علمي و كاربردي مكانيك سنگ
2 – انتقال و اشتراك آخرين يافته­ها و تجربيات علمي و پژوهشي در زمينه مكانك سنگ
3 – توسعه فعاليت هاي دانش بنيان از طريق ترويج فناوري­هاي چديد
4 – فراهم نمودن زمينه هاي مشاركت در شناخت نيازهاي تخصصي و ارائه راهكارها در جهت استفاده بهينه از علم مكانيك سنگ در فعاليت هاي عمراني و معدني كشور.
5 – تقويت وارتقاء ارتباط پروژهاي پژوهشي با صنايع مربوطه.
 
موضوع ها
1– مباني مكانيك سنگ:
- مطالعات ژئومكانيكي در امكان سنجي و انتخاب ساختگاه،
- خصوصيات سنگ بكر وتوده سنگ،
- آناليز درزه­ها و ناپيوستگي­ها در سنگ،
- ديناميك سنگ و مباحث مرتبط ژئوفيزيكي.

2– تونل­ها و سازه­هاي زير زميني:
- تئوري، طراحي، تحليل پايداري و مدلسازي عددي و رياضي،
- روش­هاي حفاري و ساخت و نگهداري،
- تزريق و تحكيم و بهسازي،
- مطالعات موردي تونل­هاي سنگي.

3– شيب­ها، ديوارهاي حايل و ترانشه­هاي سنگي:
- مفاهيم نظري، طراحي، تحليل پايداري و مدلسازي عددي و رياضي،
- تقويت و تحكيم و پايدار سازي،
- مطا­لعات موردي.

4– منابع طبيعي زمين و محيط زيست:
- كاربرد مكانيك سنگ در معادن،
- كاربرد مكانيك سنگ در منابع آبي،
- كاربرد مكانيك سنگ در دفن زباله­هاي شهري، نفتي و هسته­­­اي.

5– مكانيك سنگ و سد سازي:
- تئوري، طراحي، تحليل پايداري و تعيين ظرفيت باربري پي­هاي سنگي و مدلسازي عددي و رياضي،
- رفتار بستر درياچه سد و ارزيابي نشست پس از آبگيري.

6- مكانيك سنگ در صنايع نفت و گاز:
- كاربرد ژئو­مكانيك در افزايش بازدهي چاه­هاي نفت،
- ذخيره سازي نفت و گاز در فضاهاي زير­زميني،
- طراحي، تحليل پايداري و پايدارسازي چاه­­هاي نفت.

7- ابزار­بندي و رفتار­سنجي در پروژه­هاي ژئومكانيكي.

نظرات