کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

كنفرانس ملي زلزله و آسيب پذيري اماكن و شريانهاي حياتي

معرفي كنفرانس:

حوادث و بحران‌هاي طبيعي از مهمترين دغدغه‌ها و نگراني‌هاي زندگي بشر است.كشور ايران نيز به واسطة موقعيت جغرافيايي، شرايط اقليمي و وضعيت زمين‌شناختي از جمله كشورهاي درمعرض بحران‌هاي طبيعي جهان محسوب مي‌شود. همه ساله بر اثر وقوع بحران‌هاي طبيعي، خسارات و تلفات زيادي به كشور وارد مي‌شود.كشور ايران در پهنه‌اي لرزه‌خيز قرار دارد و همواره شاهد زمين‌لرزه‌هاي ويرانگري بوده است. اين واقعيت، اهميت كسب آمادگي در رويارويي با رخداد زمين‌لرزه و كاستن از پيامدهاي منفي آن در كشوري مانند ايران را انكارناپذير مي‌نمايد. در اين ميان، اماكن عمومي همچون وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، بيمارستان‌ها، دانشگاه‌ها، مدارس و مكان‌هايي از اين دست كه پرتردد و از لحاظ حضور جمعيت شلوغ هستند مي‌توانند در زمان بحران بسيار حائز اهميت‌تر باشند.

شريان‌هاي حياتي كه در قالب كلي شامل راه‌ها، پل‌ها، تونل‌ها، خطوط انتقال (آب، نفت و گاز) و همچنين شبكه‌هاي مخابراتي و رسانه‌اي مي‌باشد به عنوان اصلي‌ترين اجزاي هر شهر در اولويت اول قرارمي‌گيرد. به عبارت ديگر درصورت آسيب‌پذير بودن جدي و نقص كاربري يكي از شريان‌هاي حياتي فعاليت‌هاي شهري و يا امداد رساني در زمان بحران فلج مي‌شود و به اين ترتيب خسارات جاني و مالي رو به فزوني مي‌گذارد. آسيب‌پذيري سازه‌اي اماكن و شريان‌هاي حياتي از يك‌سو و عدم دانش، آمادگي و توانايي مقابله با اين رخداد طبيعي از سوي ديگر مي‌تواند در زمان وقوع زلزله فاجعه‌اي بزرگ را براي ما ترسيم كند. كاهش پيامدهاي انساني، اقتصادي و سلامتي ناشي از زمين‌لرزه، نيازمند اهتمام جدي همة دستگاه‌هاي ذيربط در زمينه‌هايي مانند سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي كلان، قانون‌گذاري، آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي، آموزش و تجهيز منابع مالي است. در اين راستا لازم است در قالب اقدامات مختلف، آگاهي سياست‌گذاران، برنامه‌ريزان، مديران، متخصصان و كارشناسان ذيربط ارتقاء داده شود. بدين منظور، دبيرخانه كنفرانس زلزله و آسيب‌پذيري اماكن و شريان‌هاي حياتي با حمايت برخي دستگاه‌هاي اجرايي و مراكز دانشگاهي كشور تشكيل شده است و در نظر دارد در تاريخ 7 اسفندماه سال جاري كنفرانس ملي «زلزله و آسيب‌پذيري اماكن و شريان‌هاي حياتي» را به همراه كارگاه‌هاي آموزشي با اهداف ذيل برگزار نمايد :

•هم‌انديشي و تبادل تجارب برنامه‌ريزي مقاوم‌سازي در اماكن و شريان‌هاي حياتي
•همگرا كردن ديدگاه‌ نهادهاي مسئول در موضوع مديريت بحران و اماكن و شريان‌هاي حياتي
•آموزش و آگاهي‌بخشي مديران و برنامه‌ريزان اين حوزه‌ها
•تعامل نزديك ذيربطان دربارة بايسته‌ها و چالش‌هاي كاهش آسيب‌پذيري اماكن و شريان‌هاي حياتي

محورهاي كنفرانس:
•ايمني غير سازه‌اي
•آموزش و فرهنگ‌سازي
•سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي
•برنامه‌ريزي شهري و شهرسازي
•صنعت بيمه و مديريت ريسك زلزله
•سازمان‌هاي مردم‌نهاد و زلزله
•سازمان‌هاي امدادي و خدماتي و زلزله
•فناوري‌ها و مصالح نوين در زلزله
•بسترسازي قانوني و الزامات مقرراتي ايمن‌سازي
•اثربخشي آئين‌نامه‌ها و ضوابط اجرايي مقاوم‌سازي و ايمني سازه‌اي
•چالش‌هاي تأمين منابع مالي و پياده‌سازي ضوابط اجرايي مقاوم‌سازي اماكن

برنامه‌هاي كنفرانس:
•سخنراني‌هاي كليدي
•مقالات علمي
•نمايشگاه‌هاي جانبي
•كارگاه‌هاي آموزشي
•ميزگردها و نشست‌هاي تخصصي
•بازديدهاي علمي- آموزشي

جعفر یازرلو

جعفر یازرلو

  • گوینده و مجری

نظرات