اولین همایش منطقه ای سیستمهای مدیریت ساختمان

اولین همایش منطقه ای سیستمهای مدیریت ساختمان

اهداف همايش 

روند روبه گسترش استفاده از انرژي در ساختمان ها و همچنين اين واقعيت كه انرژي مصرفي در بخش ساختمان در حال حاضر نزديك به يك سوم از كل مصرف انرژي در كشور را شامل مي شود ، استفاده از چنين سيستمهايي در جهت كاهش تلفات اجتناب ناپذيربه نظر مي رسد . وظيفه اين مجموعه ، پايش مداوم بخش هاي مختلف ساختمان و اعمال فرمان به آنها به نحوي است كه عملكرد اجزاي مختلف ساختمان متعادل با يكديگر و در شرايط بهينه و با هدف كاهش مصارف ناخواسته و تخصيص منابع انرژي فقط به فضاهاي در حين بهره برداري باشد . در اين روش اطلاعات تابلوهاي برق روشنايي عمومي ، ديزل ژنراتور، سيستم اعلام و اطفاي حريق ، سيستم حفاظتي ، آسانسورها ، سيستم كنترل تردد . نيز اجزاي موتورخانه مركزي شامل چيلرها ، بويلرها ، پمپ هاي سيركولاسيون ، برج هاي خنك كن ، هواسازها و اگزوز فن ها به يك مركز كنترل مشترك انتقال مي يابند در اين مركز مديريت و كنترل و هماهنگي مصرف كننده هاي انرژي جهت كاهش تلفات و بهره وري حداكثري انرژي صورت مي گيرد . 

محورهاي همايش:
سيستم هاي مديريت هوشمند ساختمان
- اتوماسيون صنعتي و بهبود مصرف انرژي در BMS
-  مديريت انرژي در ساختمان هاي هوشمند
-  تعمير و نگهداري سيستم هاي انرژي ساختمان
 
مطالعه و بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و سياسي سيستم هاي مديريت ساختمان
- ديدگاه تجاري در سيستم هاي مديريت ساختمان
- مهندسي ارزش در سيستم هاي مديريت ساختمان
- مطالعه و تحليل آماري در BMS
 
فناوري هاي نوين و انرژي هاي نو در سيستم هاي مديريت ساختمان
- نقش فناوري اطلاعات
- مدل سازي و شبيه سازي سيستم هاي مديريت ساختمان
- هنر و معماري در سيستم هاي مديريت ساختمان
 
بررسي استانداردها و مقررات ملي در سيستم هاي مديريت ساختمان
- نيازها، بايد ها و نبايدهاي سيستم هاي مديريت ساختمان
- معيارهاي موجود در انتخاب و ايجاد سيستم هاي مديريت ساختمان 
 
چالش ها و راهكارهاي توسعه سيستم هاي مديريت ساختمان
- فرهنگ سازي و چگونگي استفاده از سيستم هاي مديريت ساختمان  ‌
- سيستم هاي مديريت ساختمان و افق هاي پيش رو
- محيط زيست و توسعه پايدار
- هدفمند سازي يارانه ها)
 

نظرات