پنجمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - رگولاتوری

پنجمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - رگولاتوری

پنجمین همایش ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات - رگولاتوری

محورهاي علمي همايش:

1- رگولاتوري و حقوق مخاطبان
·قرارداد مشتركين
·رضايتمندي مشتريان
·اينترنت در خانواده
·ارزيابي رفتار و انتظارات مشتريان
 
2- رگولاتوري، قوانين و مقررات
·تبيين مقررات
·آسيب‌شناسي حقوقي
·شاخص‌هاي نظارتي
·ملاحظات حقوقي مردم در مقررات گذاري
 
3- رگولاتوري، توسعه و اقتصاد
· تعرفه خدمات
· USO
· برنامه‌هاي آينده
·اقتصادي كردن سرويس‌ها در كشور
· چالش‌هاي آينده
· تخمين نياز بازار
· سرمايه‌گذاري خارجي

4- رگولاتوري، استاندارها و خدمات
· تهديدات سايبري و نقش رگولاتوري
· انتقال دانش
· كيفيت خدمات
· استاندار‌سازي مطلوب
· امنيت ارتباطات
· روش‌هاي صدور پروانه جديد
· تاييد نمونه تجهيزات مخابراتي
· پايش طيف

نظرات