دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

دومین همایش ملی تهویه و بهداشت صنعتی

دومين همايش ملي تهويه و بهداشت صنعتي

اهداف همايش
توسعه فرهنگ و دانش فني تهويه صنعتي و بهداشتي؛
آموزش مؤثر و اقتصادي روش‌‌هاي طراحي مناسب تهويه صنعتي و بهداشت صنعتي؛
كمك به بهبود وضعيت سلامت كار؛
ارتقاي سطح دانش تهويه صنعتي و گسترش كاربرد و بومي سازي اين دانش مهم در كشور؛
تبادل تجارب در بخشهاي صنعتي و دانشگاهي؛
معرفي اهميت دانش تهويه صنعتي به صنايع و سازمان هاي مرتبط مانند وزارت كار و امور اجتماعي، سازمان محيط زيست و ...؛
معرفي و بازتاب نتايج تحقيقات، پژوهش ها، تجربه ها و نوآوري هاي علمي و صنعتي از صنايع و دانشگاه هاي كشور؛
بازتاب مسائل و مشكلات پيش روي صنايع و مراكز علمي و تحقيقاتي در امر اجراي پروژه هاي مرتبط با موضوع تهويه صنعتي

محورهاي همايش
سيستم‏هاي تهويه صنعتي
سيستم‏هاي تهويه بيمارستاني
بهداشت و سلامت محيط‏هاي كاري
تهويه فضاهاي تميز  (Clean Room)
تهويه تاسيسات زير زميني
تهويه تونل‏هاي ريلي، جاده‏اي و مترو
تهويه در معادن
تهويه در گلخانه‏ها و دامداري‏هاي صنعتي
مقررات و استانداردها
طراحي فن‏ ها
فيلترها، دريچه ‏ها و غبارگيرها
تهويه مطبوع در صنايع
تجهيزات، تعمير و نگهداري
طراحي بهينه تجهيزات و كاهش مصرف انرژي
گرمايش و سرمايش صنعتي
بهداشت حرفه‏ اي

نظرات