سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران

سالن شورای معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران یک سالن کنفرانس در شهر تهران می باشد

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران یکی از دانشگاه های دولتی ایران و تحت پوشش وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در استان تهران است. و دارای چندین سالن متنوع از نظر کاربری و ظرفیت می باشد.سالن شورای معاونت فرهنگی از سالن های این مجموعه می باشد که مجهز به سیستم بلندگوی کنفرانس و میکروفن می باشد.این سالن با ظرفیت 40 نفر می باشد که فضای مناسبی برای برگزاری محافل علمی و نشست های تخصصی، محافل سازمانی و دانشجویی و ورکشاپ های علمی می باشد.خدمات صوتی مناسب وتلویزیون از دیگر ویژگی های این سالن می باشد.

نورپردازی اتاق VIP پروژکتور WiFi پارکینگ
ظرفیت: 40 نفر

نظرات