نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

نخستين همايش منطقه اي مهندسي مكانيكمحورهاي همايش
•مكانيك جامدات و سازه‌ها
•مكانيك سيالات، انتقال گرما و سامانه‌هاي گرمايي
•طراحي، ساخت و توليد
•مهندسي خودرو
•مهندسي هوافضا
•مهندسي پزشكي
•سامانه‌هاي انرژي
•سامانه‌هاي ديناميك و كنترل
•نويز و ارتعاشات
•سامانه‌هاي ميكرو و نانو
•فراوري و كاربردهاي مهندسي مصالح پيشرفته
•روش‌ها و نرم‌افزارهاي شبيه سازي براي كاربردهاي مهندسي
•مهندسي ايمني، تحليل مخاطرات و قابليت اعتماد
•مهندسي و تغييرات اقليمي
•الكترونيك و فتونيك
•آموزش مهندسي

نظرات