سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

سومین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی

سومين كنفرانس ملي كاربرد CFD در صنايع شيميايي

اهداف كنفرانس:
فراهم نمودن بستري براي تبادل نظر بين كارشناسان ، محققان و خبرگان علمي و صنعتي
عرضه دستاوردهاي نوين محققان و پژوهشگران به مجامع علمي و صنعتي
شناسايي توانمندي هاي CFD و معرفي ابعاد وسيع كاربرد CFD در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي ، فرايند هاي پليمري ، غذايي ، دارويي و ...
شناسايي محدوديت ها در اعتبار و كاربرد كد هاي CFD موجود و ترسيم افق پژوهشهاي مورد نياز اين موضوع در كشور
معرفي نياز هاي صنعت و مجامع علمي براي تعريف در قالب پروژه هاي پژوهشي

زمينه‌هاي علمي كنفرانس:

امسال كنفرانس ملي كاربرد CFD در صنايع شيميايي در چهار محور اصلي زير مقالات را بررسي، انتخاب و ارائه خواهد كرد. اگر زمينه پژوهشي مقاله در هيچ يك از موارد زير قرار نگيرد، مقاله تحت عنوان مباحث ويژه بررسي خواهد شد.

جريان هاي چند فازي
تكنولوژي هاي جداسازي
ماشين هاي دوار
انرژي و محيط زيست
جريان هاي پيچيده
تكنيك ها مدلسازي CFD و اعتبار سنجي
دستگاه هاي تبادل كننده حرارتي

 دومين مسابقه پويانمايي ايجاد شده بر اساس شبيه سازي هاي CFDعلاوه بر اين همزمان با برگزاري كنفرانس، دومين مسابقه پويانمايي ايجاد شده بر اساس شبيه سازي هاي CFD نيز برگزار مي شود كه براي آثار برگزيده، علاوه بر درج مشخصات خالق اثر در سايت كنفرانس و مجله مهندسي شيمي ايران جايزه نفيسي نيز تعلق خواهد گرفت. موضوع بايد بر اساس كاربردهاي CFD در فرآيندهاي مختلف مهندسي شيمي انتخاب شده باشد و كليه فايل ها (ساخت هندسه، شبكه بندي، شبيه سازي و ...) روي يك DVD حداكثر تا تاريخ 17 ارديبهشت ماه 1390 به دبيرخانه كنفرانس ارسال گردد.

 

نظرات