هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

هفدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و سومين كنفرانس مهندسي فوتونيك ايران

در پنجاهمين سالگرد اختراع ليزر مركز بين المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي ماهان - كرمان افتخار دارد كه با استعانت به پروردگار بزرگ هفدهمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و سومين كنفرانس مهندسي فوتونيك ايران را با هماهنگي انجمن اپتيك و فوتونيك ايران از تاريخ 19 لغايت 21 بهمن ماه 1389 برگزار كند.
اميد است بتوان با كوشش و همت كليه متخصصين اين عرصه، گام هاي بلندي در راستاي اعتلاي برنامه تحقيقاتي و صنعتي كشور در زمينه علم وفناوري اپتيك و فوتونيك برداشت. از كليه محققان، پژوهشگران و صاحبنظران در زمينه هاي مرتبط دعوت مي شود كه مقاله هاي پژوهشي خود را كه حاوي يافته هاي نو در زمينه هاي موضوع كنفرانس است به آدرس كنفرانس ارسال نمايند.
مقاله بايد بديع بوده و به مجله يا كنفرانس ديگري ارسال نشده باشد. لازم است مقاله ها همراه با مشخصات درخواستي در وبگاه كنفرانس ارائه شوند. چكيده مقاله ها به هنگام برگزاري كنفرانس چاپ و توزيع خواهد شد و مقاله نامه متعاقباً عرضه خواهد شد. در صورتيكه مقاله اي پذيرفته شده در كنفرانس ارائه نشود، از مجموعه مقاله ها حذف خواهد شد.

نظرات