ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

ششمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی

اهداف
- معرفي اهميت، جايگاه، توانمندي ها و ظرفيت هاي «صنعت- هنر» روابط عمومي كشور
- ارائه جديدترين مطالب تخصصي و مقالات مرتبط
- تبادل تجارب پيرامون دستاوردهاي نوين روابط عمومي
- تلاش براي فراهم آوردن فضاي مناسب براي آشنايي، هم انديشي و تعامل بخش هاي مختلف علمي و حرفه اي با يكديگر
- تلاش براي معرفي نقش مديران و كارشناسان روابط عمومي در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي سازماني
- تلاش براي ارايه الگوها و مدل هاي علمي كاربردي مبتني بر آموزه هاي ديني و بومي
- تلاش در راستاي فرهنگ سازي و بسترسازي با رويكرد برنامه گرايي و نتيجه گرايي در روابط عمومي ها
- فراهم كردن زمينه آشنايي با تجارب موفق روابط عمومي ها در داخل و خارج كشور
- بررسي مشكلات و نارسايي هاي موجود و ارايه راه حل هاي اجرايي در جهت رفع آن ها

مخاطبان
- مديران ارشد سازمان ها و شركت هاي دولتي و خصوصي
- مديران، كارشناسان و دست اندركاران روابط عمومي
- مديران و كارشناسان ارتباطات، بازاريابي، فروش، فناوري اطلاعات و تبليغات

بخش هاي اصلي كنفرانس
برنامه هاي علمي
1. ارايه مقالات در قالب سخنراني و پوستر
2. سخنراني مسوولان، مديران ارشد و استادان ميهمان از داخل و خارج كشور
3. برگزاري كلينيك هاي تخصصي روابط عمومي
4. ارايه دستاوردها و ايده هاي كاربردي كنفرانس در قالب كتاب «برنامه عمل»
5. انتشار كتاب مجموعه مقالات كنفرانس، مولتي مديا و ويژه نامه
6. اهداي يك دوره دو جلدي «دايره المعارف روابط عمومي» به ارزش 400 هزار ريال
7. بررسي بسته هاي فرصت هاي سرمايه گذاري در روابط عمومي ايران
 
برنامه هاي فن آوري
1. نمايشگاه تخصصي دستاوردها و توانمندي هاي روابط عمومي با محوريت تكنولوژي هاي نوين
2. پورتال ارتباطات الكترونيك كنفرانس
3. برقراري ارتباط به وسيله ويدئو كنفرانس

برنامه هاي فرهنگي
1. هديه ويژه: اختصاص دو سهميه رايگان اعزام به دوره آموزشي روابط عمومي در مالزي به ارزش 60 ميليون ريال از طريق قرعه كشي در مراسم اختتاميه كنفرانس
2. معرفي و تجليل از پيشكسوتان و تعالي گران روابط عمومي
3. معرفي و تجليل از كارشناسان برتر روابط عمومي در استان ها

ساير برنامه ها
1. ارايه گواهي حضور در كنفرانس به شركت كنندگان به دو زبان فارسي و انگليسي
2. ثبت اسامي و مشخصات شركت كنندگان در مولتي مديا
3. ترجمه همزمان كليه سخنراني ها به زبان فارسي

محورها و موضوعات اصلي كنفرانس
- روابط عمومي و توسعه انساني
- ارتباطات انساني و روابط عمومي سازماني
- جهان مجازي و توسعه ارتباطات انساني
- روابط عمومي پاسخگو، برقراري ارتباط
- روابط عمومي: توسعه انساني ارتباط
- فن آوري ارتباطات در خدمت توسعه انساني
- جهاني سازي ارتباط و توسعه انسان محور
- روابط عمومي:  مناسبات ارتباطي با محيط پيراموني
- مديريت و تصميم گيري در روابط عمومي توسعه محور
- روابط عمومي توسعه و آينده پژوهي

نظرات