نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

نخستین همایش فرا ملی بهینه سازی زنجیره تولید، توزیع و مصرف در صنایع غذایی

محورهاي همايش:
برچسب غذاهاي حلال
توليد غذاهاي فراسودمند
سيستمهاي نوين تضمين كيفيت
كاهش آلاينده هاي مواد غذايي
غذاهاي حلال (توليد و بازاريابي)
روشهاي نوين فراوري مواد غذايي
فن آوري هاي سازگار با محيط زيست
بهينه سازي مصرف انرژي در صنعت غذا
توليد و بهينه سازي محصولات بومي كشور
بومي سازي تكنولوژي در فراوري مواد غذايي
روشهاي جديد تشخيص تقلبات در مواد غذايي
استفاده بهينه از ضايعات جنبي فراوري مواد غذايي
افزايش توليد و مصرف نوشيدني هاي تخميري سنتي
نقش سيستمهاي نظارتي و كنترلي  در كاهش ضايعات
استفاده از فرايندهاي زيست تخريبي در بازيافت ضايعات
نقش استانداردها در ورود به بازارهاي منطقه اي و بين المللي
بهينه سازي فرايندها / فراوري پس از برداشت در جهت كاهش ضايعات

نظرات