دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور

دومین کنگره ملی تخصصی زیست شناسی محققان جوان سراسر کشور

محورهاي همايش
زيست شناسي عمومي
زيست شناسي عمومي
زيست شناسي جانوري
زيست شناسي گياهي
دبيري زيست شناسي
فيزيولوژي جانوري
فيزيولوژي گياهي
و . . .

زيست شناسي سلولي مولكولي
علوم سلولي مولكولي
ژنتيك
بيوتكنولوژي
ميكروبيولوژي
بيوشيمي
بيوفيزيك
و . . .

زيست شناسي پزشكي
ژنتيك يزشكي
بيوتكنولوژي پزشكي
سم شناسي پزشكي
ايمني شناسي پزشكي
خون شناسي پزشكي
ويروس شناسي پزشكي
قارچ شناسي پزشكي
انگل شناسي پزشكي
زيست شناسي پيراپزشكي
مهندسي پزشكي
زيست بهداشت
تغذيه
و . . .

زيست شناسي كشاورزي
گياه پزشكي
اصلاح
زراعت
گياهان دارويي
زيست دريا
محيط زيست
اكولوژي
و . . .

زيست شناسي صنعتي
ميكروبيولوژي صنعتي
بيوتكنولوژي صنعتي
صنايع غذايي
نانو بيوتكنولوژي
و . . .

نظرات