سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

سومین همایش ملی نساجی و پوشاک

همايش ملي نساجي و پوشاك

اهداف همايش:
ارائه دستاوردهاي تحقيقاتي محققين
ايجاد فرصت جهت بررسي راهكارهاي حل مشكلات صنايع
گسترش فضاي علمي و تحقيقاتي
توسعه و ارتقا توان آموزشي و پژوهشي رشته نساجي و پوشاك
ايجاد ارتباط بين محققين و صنعت
معرفي توانمنديهاي محققين و صنعت نساجي ايران

محورهاي نساجي:
پليمر و علوم و تكنولوژي الياف و تكسچرايزينگ
تكنولوژي نساجي (ريسندگي-بافندگي)
رنگرزي، چاپ و تكميل
نانو تكنولوژي و بيوتكنولوژي در نساجي
فيزيك رنگ و كالريمتري
مدل سازي و روش هاي پيشرفته اندازه گيري در نساجي
منسوجات بي بافت، صنعتي، كامپوزيت ها
نوآوري و پيشرفت در مواد، تجهيزات آزمايشگاهي و ماشين آلات نساجي
تجاري سازي طرح هاي صنعت نساجي
آموزش در مهندسي نساجي
محيط زيست و نساجي
مديريت نساجي
مشكلات و راهكارهاي رونق صنعت نساجي
كاربردهاي نوين منسوجات
فرش

محورهاي پوشاك:
تكنولوژِي و فناوري هاي توليد پوشاك و منسوجات
راهكارهاي ارتقاي كيفيت پوشاك داخلي
وضعيت جهاني بازار پوشاك، واردات و صادرات
جايگاه و نحوه فرهنگ سازي پوشاك ايراني اسلامي
تكميل، رنگرزي و چاپ پوشاك
لزوم استفاده از بي بافت ها در وضعيت پوشاك
روش هاي نوين ارائه محصولات و بازاريابي
مد، مذهب و جامعه
راحتي پوشاك
روش هاي نوين شناسايي الياف مصرفي در پوشاك
كاربرد رنگ در طراحي لباس
طراحي مدرن و سنتي و كاربرد آن در طراحي لباس

نظرات