سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سومین همایش ملی مهندسی برق کامپیوتر و فناوری اطلاعات

سومين همايش ملي مهندسي برق، كامپيوتر و فناوري اطلاعات

محورهاي همايش

الگوريتم ها و نظريه محاسبات
سيستم هاي هوشمند و فازي
پردازش تصوير و بينايي ماشين
پردازش سيگنال و صوت
شناسايي آماري و ساختاري الگو
پردازش زبان طبيعي
پردازش نروني و تكاملي
هوش محاسباتي و زيستي
بيوانفورماتيك
كنترل، رباتيك و اتوماسيون
داده كاوي و سيستم هاي اطلاعاتي
مهندسي نرم افزار و پايگاه داده
مهندسي وب و اينترنت
پردازش موازي
سيستم هاي توزيع شده
رايانش مشبك و خوشه اي
گرافيك كامپيوتري و پويانمايي
سيستم هاي ديجيتال و چندرسانه اي
شبكه هاي حسگر بي سيم و موردي
امنيت داده اي، رمزنگاري و پنهان نگاري
فناوري اطلاعات و ارتباطات
آموزش و تجارت الكترونيكي
كاربردهاي نوين فناوري اطلاعات
و ساير موارد مرتبط

نظرات