سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

اهداف كنفرانس
1- گردهمايي انديشمندان، پژوهشگران، مديران و كارشناسان امور شهري براي تبادل اطلاعات و ديدگاه‌ها
2- بهره‌گيري از يافته‌هاي جديد پژوهشي و تجربيات اجرايي
3- تجزيه و تحليل فرصت‌ها و چالش‌ها در شهرهاي ايران
4- كمك به شكل‌گيري شبكه‌هاي اطلاعاتي بين مراكز علمي و دستگاه‌هاي اجرايي
5- بهره‌گيري از تجربيات ملي و بين‌المللي در عرصه برنامه‌ريزي و مديريت شهري


محورهاي كنفرانس
1- برنامه‌ريزي شهري:
كاربري زمين و توسعه فضاي شهري
حمل و نقل و ترافيك
برنامه‌ريزي براي احياي بافت قديم شهرها
مكانيزم رشد و افت شهرها
برنامه‌ريزي استراتژيك
مسائل شهرهاي جديد و توسعه آينده شهرها
شهرها و برنامه‌ريزي توسعه منطقه‌اي
طرح جامع و تفصيلي در توسعه شهرها
مديريت محيط زيست و منابع طبيعي شهرها
شهرهاي مجازي
شهرهاي الكترونيكي
جايگاه پژوهش در برنامه‌ريزي شهري

2- مديريت شهري:
مديريت واحد شهري و چالش‌ها (سياسي، قانوني، اداري و ...)
مديريت محلي و مشاركت مدني
مديريت زمين شهري
مديريت بحران
نقش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در مديريت شهري
مديريت شريانهاي حياتي شهري
جايگاه دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي در مديريت شهري
روش‌هاي جذب مشاركت شهروندان در اداره امور شهري
نقش و جايگاه حوزه‌‌ها و مساجد در مديريت شهري
موانع و چالش‌هاي مديريت شهري در ايران
زنان و مشاركت در مديريت شهري
بررسي مشاركت و ايفاي بخش غير دولتي در مديريت شهري
حكومت‌هاي محلي و مديريت شهري
مديريت سياسي فضاي شهري، مديريت پسماندها

3- جامعه و فرهنگ شهري:
نيازهاي فرهنگي و زندگي شهري
همبستگي اجتماعي، آموزش و فرهنگ پذيري
نهادهاي غيردولتي و توسعه شهري
خانواده و زندگي شهري، نقش نظارتي شهروندان
ناهنجاري‌ها و مسائل اجتماعي در زندگي شهري
سرمايه اجتماعي در شهرها
هويت شهري
زنان و معضلات اجتماعي در شهرها
زنان و زندگي شهري
كودكان و زندگي شهري
معلولين و زندگي شهري
زنان و شبكه حمل و نقل امن
گذران اوقات فراغت
ورزش همگاني و نشاط شهروندي
فرهنگ شهروندي
حقوق شهروندي
گردشگري، مهاجرت

4- امنيت شهري:
امنيت اجتماعي در شهرها
دفاع و امنيت شهري
شهر و پدافند غير عامل
شاخص‌هاي شهر امن و سالم
پهنه بندي جرم و جنايت در شهرها
آرامش و امنيت رواني در محله‌ها و مناطق شهري
گسترش معنويت و اخلاق و امنيت شهري
سلامت، بهداشت و امنيت شهري
آلودگي آب، خاك و هوا
آلودگي‌هاي شنيداري و ديداري
مديريت مخاطرات محيطي در شهر‌ها
نقش نهاد‌هاي نظارتي مردمي در ايجاد امنيت شهري


5- اقتصاد شهري:
اشتغال و بازاركار
منابع درآمدي شهرداري‌ها
سرمايه‌گذاري در شهرها، جايگاه توسعه صنعتي در شهرها
بازار مسكن و زمين شهري
مكان‌يابي مراكز تجاري، تفريحي
نقش اقتصاد غير رسمي در شهرها
جذب سرمايه‌هاي خارجي
مشاركت اقتصادي شهروندان در عمران شهري
جايگاه و نقش شهر‌ها در اقتصاد جهاني

6- شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها:
ارزيابي نقش شوراهاي اسلامي و شهرداري‌ها در توسعه مديريت شهري
ارزيابي عملكرد شوراهاي اسلامي و شهرداري‌هاي شهرها
طراحي ساختار اثر‌ بخش شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‌ها
حقوق و وظايف متقابل شوراها، شهرداري‌ها و شهروندان
ارتباط متقابل شوراهاي اسلامي شهر، شهرداري‌ها و سازمانهاي دولتي
بررسي تجارب جهاني نظام شورايي در اداره شهرها

7- حاشيه نشيني:
حاشيه نشيني و اقتصاد شهري
برنامه‌ريزي شهري و حاشيه نشيني
مديريت شهري و حاشيه نشيني
حاشيه نشيني و مسائل اجتماعي- فرهنگي در شهرها
حاشينه نشيني و امنيت شهري

8- كلان‌شهر مذهبي مشهد:
كلان‌شهر مشهد و برنامه‌ريزي استراتژيك
آستان قدس رضوي و مديريت شهر مشهد
مالكيت‌ها و طرح‌هاي توسعه شهري در مشهد
گردشگري در شهر مشهد
زائر و شهر مشهد
فرهنگ ميزباني
زيباسازي و مبلمان شهر مشهد
جغرافياي شهر مشهد و پيامدهاي توسعه آن
موقعيت ژئـوپليتيك و اقتصاد شهر مشـهد در منـطقه و راهـكارهاي بهره‌گيري از اين موقعيت
مشهد و توسعه پايدار
عناصر هويتي شهر مشهد
چالش‌هاي سياسي- امنيتي فرا ‌روي كلان‌شهر مشهد
مشهد و معضل حاشيه نشيني
جايگاه شهر مشهد در ميان شهرهاي جهاني

9- ساير عناوين:
برنامه‌ريزي و مديريت شهري در اسلام
برنامه‌ريزي و مديريت سايبرنتيك شهري
مباني نظري و مكاتب فلسفي در برنامه‌ريزي و مديريت شهري
چالش‌ها‌ي فضاي سايبر در مديريت شهري
برنامه‌ريزي و مديريت شهري پسانوگرايانه
آسيب شناسي شهري
جايگاه فرآيند جهاني شدن در نظام برنامه‌ريزي شهري
استفاده از GIS در برنامه‌ريزي شهري

نظرات