اولین همایش ملی مدیریت

اولین همایش ملی مدیریت

اولين همايش ملي مديريت

محورهاي همايش

  • مديريت استراتژيك
  • مديريت بحران
  • مديريت ريسك
  • مديريت منابع انساني
  • خلاقيت و كارآفريني
  • مديريت دانش
  • مديريت توليد 
  • تجارت الكترونيك مدل‌هاي كاربردي OR در صنعت

اهداف همايش
•ايجاد محيط مناسب براي ارتباط بين صاحبنظران، محققان و دانشجويان
•آگاهي از نتايج تحقيقات و مطالعات صاحبنظران و پژوهشگران
•ارائه آخرين و جديدترين دستاوردهاي تحقيقاتي و آگاهي از نتايج مطالعات و پژوهش‌ها
•ارائه راهبردها و برنامه‌هاي علمي و عملي
•مشاركت در حل معضلات و مشكلات علمي و تخصصي
•مشاركت در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از طريق نشر و ترويج فرهنگ و تجارب مديريتي
 
مخاطبين 
•اساتيد و اعضاي هيئت علمي و دانشگاه و مؤسسات آموزشي
•مديران و سرپرستان موفق شركت‌هاي بخش خصوصي و دولتي
•دانشجويان، مححققان و پژوهشگران
•ساير افراد علاقمند به كسب دانش و  مهارت‌هاي مديريتي

نظرات