همایش انرژی و محیط زیست

همایش انرژی و محیط زیست

پژوهشكده انرژي و محيط زيست دانشگاه شهيد باهنر كرمان با همكاري انجمن پژوهشگران جوان اين دانشگاه اولين همايش ملي انرژي و محيط زيست را در  مهر ماه سال جاري  برگزار مي نمايد. كميته علمي همايش، از كليه پژوهشگرن ، صاحب نظران، متخصصان و علاقه مندان در رشته هاي مختلف انرژي و محيط زيست دعوت به عمل مي آورد تا مقالات خود را كه حاوي آخرين پيشرفت هاي علمي و صنعتي در زمينه هاي موضوعي همايش مي باشد به دبير خانه كنفرانس ارسال نمايند.


اهداف همايش:
هدف اين همايش فراهم ساختن زمينه مناسب جهت ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و صنعتي در حوزه هاي مختلف انرژي هاي تجديد پذير، تجديد ناپذير و محيط زيست  مي باشد تا بدين وسيله بستري مناسب جهت تبادل نظر و همكاري بين محققين گروه هاي مختلف پژوهشي در دانشگاه ها و صنايع مرتبط در اين زمينه فراهم گردد.

محورهاي اصلي همايش:
  1- انرژي هاي تجديد ناپذير(شامل: نفت، گاز، زغال سنگ و...)
  2-انرژي هاي تجديد پذير(شامل: انرژي خورشيد، هيدروالكتريك، بيو گاز اتانول و متانول،هيدروژن، پيل سوختي،  انرژي باد وامواج، انرژي زمين گرمايي و ...)
  3- محيط زيست (شامل: تصفيه پساب هاي صنعتي، حذف الودگي هاي زيست محيطي  و....)

نظرات