اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

اولین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

محورهاي كنفرانس

مهندسي نرم افزار 
  نظريه محاسبات 
  امنيت اطلاعات و سيستم‌هاي نرم‌افزاري 
  تست و ارزيابي سيستم‌هاي نرم‌افزاري 
  مهندسي وب 
  پايگاه داده عملياتي و پايگاه داده تحليلي 
  سيستم‌هاي نرم‌افزاري 
  مهندسي نرم‌افزار و روش هاي صوري 
  متدولوژي‌هاي جديد در توسعه نرم افزار 
  مهندسي نرم افزار و روش‌ هاي رسمي 
  معماري نرم افزار 
  شبيه سازي و مدلسازي در مهندسي نرم افزار 
  مدلسازي و ارزيابي كارائي 
  مديريت كيفيت در نرم افزار 
  معماري سرويس‌ گرا 
  تكنولوژي شيء گرا 
  نگهداري نرم افزار 
  توسعه نرم افزارهاي توزيع شده 
  آزمايش نرم افزار 
  مباحث پيشرفته در مهندسي نرم افزار 
 
سيستم هاي هوشمند و محاسبات نرم
  بينايي ماشين و پردازش تصوير 
  پردازش صوت و سيگنال 
  شناسايي الگو 
  پردازش زبان طبيعي 
  سيستم هاي چند عامله 
 
شبكه هاي كامپيوتري و سيستم هاي توزيعي 
  شبكه هاي كامپيوتري 
  انتقال داده 
  امنيت شبكه هاي كامپيوتري 
  محاسبات اينترنتي، مشبك و خوشه اي 
  شبكه هاي بي سيم، موردي و حسگر 
  پردازش موازي و سيستم هاي توزيعي 
  مدلسازي و ارزيابي كارايي شبكه هاي كامپيوتري 
 
سيستم هاي ديجيتال 
  معماري كامپيوتر 
  سيستم هاي حسابي 
  قابليت اطمينان، تحمل پذيري اشكال و آزمون پذيري 
  معماري سيستم هاي موازي 
  مدلسازي و ارزيابي كارايي سيستم هاي كامپيوتري 
  مدارهاي مجتمع در مقياس بسيار بزرگ 
  سيستم هاي نهفته و بي درنگ 
  سيستم هاي قابل پيكربندي 
 
فناوري اطلاعات 
  معماري سيستم هاي نرم افزاري در شهر الكترونيكي 
  شبكه هاي ارتباطي موبايل و بي سيم 
  مديريت دانش در شهر الكترونيكي 
  اندازه گيري كيفي و كمي اثرات شهر الكترونيكي 
  تجارت الكترونيكي 
  مجتمع سازي و جستجوي اطلاعات در شهر الكترونيكي 
  مباحث ويژه در فناوري اطلاعات 
  هوشمندي كسب و كار و كاربرد آن در تجارت الكترونيك 
  نقش سيستم هاي چند عامله در تجارت الكترونيك 
  دولت الكترونيك و راهكار هاي فناوري اطلاعات براي ارتقاء 
 

هوش مصنوعي 
  مدلسازي رفتار انساني 
  پردازش هوشمند رويدادها 
  پردازش زبانهاي طبيعي 
  منطق فازي و محاسبات نرم 
  سيستم هاي خبره و محسبات نرم 
  شبكه هاي عصبي 
  داده كاوي 
  كشف دانش 
  نمايش دانش 
  اكتساب دانش 
  شبكه هاي دانش و مديريت 
  سيستم هاي اطلاعاتي هوشمند 
  كسب و كار هوشمند مبتني بر وب 
  عوامل هوشمند 
  شبكه هوشمند 
  پايگاه داده هاي هوشمند 
  رابط كاربري هوشمند 
  هوش مصنوعي و الگوريتم هاي تكاملي 
  استراتژي استدلال 
  شبكه هاي عصبي و برنامه هاي كاربردي 
  روش هاي اكتشافي جستجو 
  زبان ها و تكنيك هاي برنامه نويسي براي هوش مصنوعي 
  تاثير اجتماعي هوش مصنوعي 
  فن آوري هاي جديد (از جمله : چشم انداز كامپيوتر ، پردازش سيگنال ،سيستمهاي نظامي ، سيستمهاي نظارت ، روباتيك ، سيستمهاي پزشكي ، تشخيص الگو ، تشخيص چهره و )

نظرات