ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

ششمين كنگره ملي مهندسي عمران

به دنبال برگزاري موفق پنج كنگره‌ي ملي مهندسي عمران در سال‌هاي ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷ و ۱۳۸۹و با تصويب هيات امناي كنگره‌هاي مهندسي عمران، دانشگاه سمنان مفتخر است كه برگزاري ششمين كنگره‌ي ملي مهندسي عمران را در روزهاي ۶ و ۷ ارديبهشت ماه سال ۱۳۹۰ را اعلام نمايد.

از اساتيد، پژوهشگران، متخصصان، كارشناسان، صاحب‌نظران، مهندسان و دانشجويان گرايش‌هاي مختلف مهندسي عمران دعوت به عمل مي‌آيد تا ضمن حضور و ارسال مقالات علمي برآمده از آخرين دستاوردهاي پژوهشي خود، در هر چه باشكوه‌تر برگزار شدن اين كنگره ملي كمك نمايند.

محورهاي كنگره:
مهندسي محيط زيست
مهندسي و مديريت منابع آب
ترافيك و برنامه‌ريزي حمل و نقل
روسازي راه
نقشه‌برداري، ژئودزي، ژئوماتيك
فناوري‌هاي نوين در مواد و مصالح
مديريت ساخت
ژئوتكنيك
ديناميك سازه، زلزله و زلزله‌شناسي
آسيب‌پذيري و مقاوم‌سازي لرزه‌اي
سازه و مكانيك كاربردي
سازه‌هاي هيدروليكي و دريايي

نظرات