دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

دومین همایش بین المللی مبدلهای گرمایی در صنایع نفت و انرژی

اهداف كنفرانس:
· شناسايي نقاط ضعف و قوت و چالش­هاي توسعه صنعت مبدل گرمايي كشور
· ايجاد فضاي لازم جهت بروز توانمندي­هاي علمي و پژوهشي صنعت مبدل گرمايي در كشور
· شناخت متقابل پتانسيل­هاي دانشگاه و صنعت از طريق برقراري ارتباط مستقيم بين اين دو نهاد
· بررسي يافته و ايده هاي صنعتي جديد
· فراهم سازي بستر مناسب براي انتقال دانش و تجربيات صنايع كشور به يكديگر

محورهاي همايش:
· مبدل­هاي صنعتي ويژه با كاربردهاي خاص
· تعمير، نگهداري، كنترل و راهبري مبدل­هاي گرمايي
· نوآوري و بهينه­سازي ساخت و كاربر مبدل­هاي گرمايي
· مبدل­هاي گرمايي، بهينه سازي مصرف سوخت و محيط زيست
· شناسايي و رفع مشكلات فرآيندي مبدل­هاي گرمايي در صنايع
· فناوري­هاي نوين افزايش انتقال حرارت و بازده مبدل­هاي گرمايي
· شناسايي عوامل مخرب مبل­هاي گرمايي و رفع آن­ها (رسوب، خوردگي و ...)
· شناسايي و رفع مشكلات فني و اقتصادي ساخت داخل انواع مبدل­هاي گرمايي
· روش­هاي انتگراسيون حرارتي و اصلاح شبكه مبدل­هاي گرمايي (تكنولوژي پينچ)

نظرات