همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

همایش ملی هنر، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان

همايش ملي هنر، فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و جهان

هدف از برگزاري همايش:
1- ارائه آخرين يافته‌هاي علمي و پژوهشي در خصوص هنر، فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و جهان
2- تبادل اطلاعات علمي در زمينه هنر، فرهنگ، تاريخ و توليد فرش دستباف ايران و جهان فرش دستباف ايران و جهان و همكاري
3- ايجاد فضاي بسط و گسترش همكاري با دانشگاهها موسسات آموزشي و پژوهشي، انجمن‌ها،اتحاديه‌‌ها، ساير سازمانهاي دولتي و خصوصي مرتبط با فرش دستباف 
4- ايجاد نظام انگيزشي در بين دست اندركارن مراحل مختلف آموزش، پژوهش و توليد فرش دستباف
5- امكان ايجاد فرصت هاي كار آفريني با ارائه آخرين يافته هاي توليدي در فرش دستباف ايران و مقايسه آن با شيوه هاي توليدي در فرش جهان
6- بحث و تبادل نظر در خصوص تنگناها و خلاءهاي هنري، فرهنگي و توليدي فرا روي صنعت فرش دستباف ايران و مقايسه آن با فرش جهان

محورهاي همايش:
1- در حوزه فرهنگ، هنر و تاريخ فرشبافي:
- سير تحول و تطور طرح  ونقش فرش
- تاريخ فرش ايران و جهان
- مباني طراح و رنگ و رنگبندي در فرش ايران و جهان
- مردم شناسي، قوم شناسي و جامعه شناسي در فرش ايران و جهان
- كاربرد كامپيوتر در طراحي و توليد فرش
- فرهنگ و هنر مشرق زمين و فرش دستباف ايران
- فرهنگ فرش در كشورهاي غربي، نحوه نگرش و استفاده از فرش و تاريخ روي آوردن به توليد انواع كفپوش ها در غرب
- ريشه‌يابي ، نشانه‌شناسي ، اسطوره شناسي و سبك‌شناسي طرح و نقش در فرش دستباف ايران و جهان
- جغرافياي بافت،  طرح، نقش و رنگ فرش دستباف ايران و جهان
- سير تحول و تطور شيوه هاي بافت و تكميل و طرح و نقش فرش دستباف ايران و جهان و بررسي عوامل موثر بر اين تحولات
- اصالت و نوآوري در طرح و نقش فرش دستباف ايران
- مباني زيبايي شناسي در طرح و نقش فرش دستباف
- ارتباط بين طرح و نقش فرش دستباف ايران و جهان و ساير رشته‌هاي هنري و تاثيرپذيري آنها از يكديگر
- فرش ماشيني، موكت و ساير كفپوشهاي صنعتي و تاثير آن بر بازار و توليد فرش دستباف

2- در حوزه شيوه هاي توليد:
- پتانسيل و ويژگيهاي استحصال و توليد الياف و نخ مورد استفاده در فرش دستباف ايران و جهان
- رنگزاهاي طبيعي و رنگرزي سنتي خامه قالي
- معرفي روشهاي  بهينه سازي رنگرزي
- روشهاي بهبود مواد اوليه مصرفي و بهبود كيفيت مواد اوليه
- معرفي شيوه هاي رنگرزي در ساير مناطق جهان
- بررسي شيوه ها و انواع  بافت، دار و ابزار ، شيوه هاي تكميل و شستشو
- روشهاي نگهداري وانبار داري فرش

نظرات