دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

 

محورهاي كنفرانس:توليد انتقال و توزيع
انرژي هاي نو
بهره وري انرژي
بازار برق
قيمت گذاري
بهبود و اصلاح پروسه هاي صنعتي
استانداردها
فناوري اطلاعات و ارتباطات
تجربه ساير كشور ها
بررسي تطبيقي در كشورهاي مختلف
ساير موارد مرتبط

 

نظرات