همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت

همایش تخصصی مدیریت بهینه پورتال و وب سایت

اهداف همايش:
- آشنايي  و معرفي  زيرساخت‌هاي ايجاد و توسعه وب‌سايت و  پورتال
- آشنايي با ويژگي‌هاي يك وب‌سايت مناسب و استاندارد
- آشنائي مديران و كارشناسان بخش‌هاي روابط عمومي و فناوري اطلاعات سازمان‌ها با نحوه مديريت، به روز رساني وب‌سايت‌ها و نحوه تأمين امنيت در فضاي وب
- آشنايي با هدف و كاركردهاي عمومي و اختصاصي وب‌سايت‌ها
- آشنايي با ابعاد و استانداردهاي وب‌سايت و پورتال
- معرفي تجربه‌هاي جديد سازمان‌ها در مديريت وب‌سايت و پورتال

محورهاي همايش:
- روند توسعه وب تا وب 2، با نگاهي به آينده
- مختصات يك وب‌سايت خوب
- معرفي زيرساخت يك پورتال نمونه (Life Ray)
- مديريت، نگهداري و توليد محتواي وب‌سايت و پورتال
- امنيت در وب سايت و پورتال
- موانع و چالش‌هاي توسعه وب‌سايت و پورتال در ايران
- الگوهاي مديريتي و ارتباطي در فضاي جديد: كاركرد وب‌سايت و پورتال

نظرات