چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران

چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران

اهداف همايش:
هدف اصلي از برگزاري همايش، فراهم نمودن زمينه اي مناسب براي تبادل اطلاعات و دانش به روز در ميان دانشگاهيان، پژوهشگران، مديران، طراحان، سازندگان و دست اندركاران در زمينه مهندسي ژئوتكنيك مي‌باشد.
با توجه به اين هدف، تأكيد اصلي بر جنبه‌هاي كاربردي مي‌باشد، هرچند مباحث علمي نيز جهت ارتقا دانش رفتار خاك و پيشرفت مهندسي ژئوتكنيك از نظر دور نخواهند ماند.

محورهاي همايش:
از كليه علاقمندان و محققين محترم درخواست مي‌شود تا خلاصه اي از مقاله مورد نظر خود را كه در ارتباط با مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك مي‌باشد، جهت بررسي به دبيرخانه علمي همايش ارسال نمايند. در اين ميان توجه ويژه به موضوعات ذيل خواهد بود:
T1 -  دستاوردهاي جديد در آزمايش‌هاي خاك و سنگ.
T2 -  كاربرد نتايج تحقيقات و فن‌آوري هاي نوين در مهندسي ژئوتكنيك.
T3 -  نقش مهندسي ژئوتكنيك در توسعه پايدار.
T4 -  عدم قطعيت‌ها در مهندسي ژئوتكنيك.
T5 -  پايش ژئوتكنيكي سازه‌هاي مهندسي.
T6 -  روش‌هاي بهسازي خاك‌هاي مسئله‌دار.
T7 -  مطالعات موردي در مهندسي ژئوتكنيك.

نظرات