همایش ملی کرسی‌های آزاد اندیشی، فرصتها و چالشها

همایش ملی کرسی‌های آزاد اندیشی، فرصتها و چالشها

اهداف همايش:
• فراهم نمودن بستري براي همفكري و تعامل صاحب‌نظران، دانش‌پژوهان، سياست‌گذاران، مديران و اصحاب رسانه در زمينه طراحي و پياده سازي كرسي‌هاي آزادانديشي و ارائه تجربيات موفق در دانشگاه‌هاي كشور
• فراهم نمودن بستري براي ارائه ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران، اساتيد و پژوهشگران در خصوص چگونگي برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي
• فراهم نمودن بستري براي بررسي فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش روي كرسي‌هاي آزاد انديشي
• فراهم نمودن بستري براي بروز و ظهور خلاقيتها و راهكارهاي نوآورانه در زمينۀ آزاد انديشي حقيقي
• فراهم نمودن بستري براي اطلاع رساني شفاف و تلاش در جهت افزايش معرفت و بصيرت مخاطبان


محورهاي همايش:
• نقش كرسي‌هاي آزاد انديشي در توسعه پايدار علمي و فرهنگي كشور
• نقش و جايگاه رسانه‌ها در توسعه و ترويج فرهنگ آزاد انديشي
• نقش كرسي‌هاي آزاد انديشي در مهندسي فرهنگ و مهندسي فرهنگي
• نقش كرسي‌هاي آزاد انديشي در تدوين برنامه هاي توسعه فرهنگي كشور
• نقش كرسي‌هاي آزاد انديشي در تحقق اهداف انقلاب اسلامي
• نقش كرسي‌هاي آزاد انديشي در توسعه و ترويج فرهنگ عدالت‌خواهي و استكبار ستيزي
• نقش كرسي‌هاي آزاد انديشي در افزايش بصيرت در جامعه
• ساختار كرسي‌هاي آزاد انديشي و نحوه پياده سازي آن در دانشگاه‌ها
• زيرساخت ها و سازوكارهاي مورد نياز براي راه اندازي كرسي هاي آزاد انديشي در دانشگاه‌ها
• اساسنامه كرسي‌هاي آزاد انديشي و مباني حقوقي آن
• فرصت‌ها و چالش‌هاي پيش روي دانشگاه‌ها در راه‌اندازي كرسي‌هاي آزاد انديشي
• تحليل تطبيقي (تشابه‌ها، تفاوت‌ها و...) فرآيند كاري و نحوه فعاليت كرسي‌هاي آزادانديشي در مقايسه با كرسي‌هاي نظريه‌پردازي
• راهكارهاي عملياتي شدن دستاوردهاي كرسي‌هاي آزاد انديشي در جامعه

نظرات