دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

دومین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب

اهداف سمينار:
• معرفي پساب هاي شهري به عنوان منبع آبي پايدار
• ارتقاء و گسترش دانش و آگاهي هاي تخصصي
• بررسي مزايا و چالش هاي فراروي استفاده از آبهاي بازيافتي
• استفاده از آبهاي بازيافتي در راستاي اصلاح الگوي مصرف آب
• ارائه تجارب و راهكارها
• معرفي فناوريهاي نوين

محورهاي سمينار:
•  معرفي فناوري هاي نوين تصفيه و بهبودكيفيت پساب هاي شهري جهت مصارف كشاورزي       
•  نتايج تحقيقات و تجارب در زمينه اثرات كمي و كيفيكاربرد  پساب شهري در :
     - آبياري محصولات زراعي و باغي و منابع طبيعي
     - خاكهاي كشاورزي
• جنبه هاي زراعي استفاده از پساب( الگوي كشت ، نوع كشت ، زمان كشت ، سيستم آبياري و ...)

• ملاحظات بهداشتي مرتبط با :
    - كاربران 
    - محصولات زراعي     
    - مصرف كنندگان محصولات
• جنبه هاي زيست محيطي استفاده از پساب در آبياري
• ملاحضات اقتصادي و اجتماعي
• جنبه هاي حقوقي و قانوني
• چشم انداز آينده استفاده از پساب در كشاورزي
 
برنامه هاي سمينار:
• ارائه مقالات منتخب بصورت سخنراني يا پوستر
• ارائه ديدگاههاي كاربران و صاحبنظران
• برپايي نمايشگاه هاي جنبي
• انتشار ويژه نامه ، لوح فشرده و كتابچه مقالات

نظرات