نخستین همایش شبکه های الکتریکی هوشمند

نخستین همایش شبکه های الکتریکی هوشمند

نخستين همايش شبكه هاي الكتريكي هوشمند

معرفي كنفرانس:
كانون علمي- فرهنگي رسانا، وابسته به دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف، مفتخر است اولين همايش شبكه هاي الكتريكي هوشمند در ايران را در تاريخ 27 الي 29 مهرماه در دانشكده مهندسي برق دانشگاه صنعتي شريف برگزار نمايد. بدين وسيله از تمامي پژوهشگران و مهندسين داخلي و خارجي براي ارسال مقاله و شركت در اين همايش دعوت به عمل مي آيد.

فن آوري شبكه هاي الكتريكي هوشمند به جريان دوسويه برق و اطلاعات براي ايجاد يك شبكه توزيع انرژي گسترده و مكانيزه اطلاق مي شود. توسط شبكه هاي الكتريكي هوشمند امكان پردازش غيرمتمركز داده ها و نيز مخابرات وسيع براي تحويل اطلاعات به صورت آني مهيا شده و برقراري توازن توليد و مصرف در سطح مصرف كنندگان فراهم مي شود. افزايش بهره وري و قابليت اطمينان سيستم هاي قدرت از نتايج مستقيم تحقق شبكه هاي الكتريكي هوشمند مي باشند. محور اصلي همايش، نوآوري ها و فن آوري هاي نوظهور در شبكه هاي الكتريكي هوشمند بوده و محورهاي فرعي همايش در ادامه بيان مي گردند.

 

محورهاي كنفرانس:
در سطح سيستم انتقال

• پايش، كنترل و حفاظت گسترده سيستم قدرت
• فن آوري اندازه گيري فازوري

در سطح سيستم توزيع

• معماري شبكه هوشمند
• زيرساخت هاي مخابراتي و امنيت اطلاعات
• استاندارد ها و پروتكل هاي شبكه هوشمند
• نيازمندي هاي سخت افزاري و نرم افزاري شبكه هوشمند
• ريزشبكه ها
• سيستم مديريت توزيع 
• سيستم هاي مديريت خاموشي، شناسايي خطا و بازيابي شبكه
• اتوماسيون و قابليت اطمينان
• توليدات پراكنده و انرژي هاي تجديد پذير
• منابع ذخيره ساز انرژي و خودروهاي تركيبي قابل اتصال به شبكه

در سطح مصرف كنندگان

• اندازه گيري هوشمند و زير ساخت اندازه گيري پيشرفته (AMI)
•قيمت گذاري آني برق
• كنترل مستقيم بار و برنامه هاي پاسخگويي بار
• اتوماسيون ساختمان ها و منازل
• فن آوري Zigbee

 

نظرات