کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

کنفرانس بین المللی شهروند الکترونیک و تلفن همراه

اهداف كنفرانس
توسعه و ترويج فرهنگ تحقيق و پژوهش در زمينه مباحث تلفن همراه در اجراي دولت الكترونيك
معرفي آخرين دستاوردهاي تحقيقاتي و كاربردي در زمينه تحقق دولت/ شهروند الكترونيك بر روي تلفن همراه
تبيين زير ساختهاي مخابراتي ارائه خدمات الكترونيكي بر روي پلتفورم تلفن همراه.
معرفي توانمندي‌هاي شركتهاي ايراني و خارجي در زمينه تحقق شهروند الكترونيك و دولت الكترونيك بر روي تلفن همراه
شناسايي و معرفي زير مجموعه هايي از شهروند الكترونيك كه بر روي پلتفورم تلفن همراه قابل ارائه هستند.
بررسي فعاليت صورت گرفته تا كنون و ارائه پيشنهادات راهبردي و كاربردي براي افزايش بهره وري تلفن همراه در كاركردهاي شهروند الكترونيك
شناسايي منابع انساني توانمند در حوزه كنفرانس به منظور توليد دانش و فن آوري لازم
پيشنهاد راهكارهاي مناسب جهت آموزش نيروي انساني توانمند در حوزه شهروند الكترونيك با تلفن همراه
بررسي راهكارهاي تحقق عدالت اجتماعي بوسيله راهكارهاي شهروند الكترونيك بر روي تلفن همراه

محور هاي كنفرانس:

1. بررسي راهكارها، راهبردها، چالش ها و فعاليت هاي انجام شده و يا قابل انجام خدمات الكترونيك در بخش هاي مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي، صنعتي، تجاري، اقتصادي و بهداشتي بر روي تلفن همراه در حوزه هاي :

1.1. تجارت الكترونيك
1.2. بيمه الكترونيك
1.3. بازاريابي الكترونيك
1.4. شهرداري الكترونيك
1.5. بانكداري الكترونيك
1.6. روابط عمومي الكترونيك
1.7. گردشگري الكترونيك
1.8. آموزش الكترونيك
1.9. سلامت الكترونيك
1.10. پزشكي الكترونيك
1.11 تحقيقات الكترونيك
1.12 حمل و نقل الكترونيك
1.13 گمرك الكترونيك
1.14 پليس الكترونيك
1.15 امنيت الكترونيك
1.16 تامين اجتماعي الكترونيك
1.17 دولت الكترونيك
1.18 خريد الكترونيك
1.19 خانه داري الكترونيك
1.20 كودك الكترونيك
2.بررسي كاركردهاي رسانه اي و نيز تبليغاتي بر روي تلفن همراه
3. مطالعه موردي كشور ها، سازمانها، نهاد ها، شركت ها و پروژه هاي موفق در حوزه تلفن همراه
4. تاثيرات استفاده از تكنولوژي تلفن همراه در دسترسي برابر آحاد جامعه به خدمات دولت الكترونيك، بهبود محيط زيست، و شكوفايي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه و چشم انداز آينده
5. بررسي طيف تاثير خدمات ارزش‏افزوده تلفن همراه در كاهش ترافيك و سفر‏هاي زايد شهري، درون شهري و آسايش شهروندان
6. امنيت ارايه خدمات بر روي تلفن همراه
7. ظرفيت هاي فناوري تلفن همراه و فرصت هاي سرمايه گذاري

نظرات