چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

اهداف : اهداف همايش 
1- فراهم ساختن زمينه مناسب جهت ارائه آخرين دستاوردهاي علمي، پژوهشي و صنعتي در حوزه‌هاي مختلف متالورژي، مهندسي مواد و ريخته‌گري.
2- شناخت نيازها و قابليت‌هاي صنايع متالورژي و ريخته‌گري ايران.
3- ارائه دستاوردهاي پژوهشي، صنعتي و كاربردي مراكز تحقيقاتي و صنعتي كشور.
4- مديريت و ساماندهي صنايع متالورژي ايران.
5- بررسي چشم‌انداز و آينده مهندسي مواد، متالورژي و ريخته‌گري ايران.
6- جايگاه صنايع متالورژي و مهندسي مواد در توسعه پايدار كشور.
7- تحولات علم، مهندسي و متالورژي در جهان.
8- آموزش در علم و مهندسي مواد.
9- مواد و فناوري نوين در مهندسي مواد و متالورژي.
10- شناخت موانع توسعه صنايع متالورژي و مهندسي مواد در كشور.
11- اقتصاد، مديريت و برنامه‌ريزي در مهندسي مواد و متالورژي.
12- الگوي بهينه توسعه صنايع مبتني بر مهندسي مواد در كشور.
 
محورهاي تخصصي: محورهاي همايش
1- فرايندها: ريخته گري و انجماد فلزات، شكل‌دهي فلزات، جوشكاري و اتصال فلزات، متالورژي پودر، مهندسي سطح، عمليات حرارتي و فرآيندهاي نوين در مهندسي مواد
2- مواد اوليه و فناوري و روش‌هاي نوين در زمينه ريخته‌گري و انجماد فلزات
3- استخراج فلزات، توليد آهن و فولاد، توليد فلزات غيرآهني
4- بررسي‌هاي غير مخرب در توليد انبوه قطعات صنعتي
5- مدل‌سازي و شبيه‌سازي فرآيندهاي متالورژيكي
6- مواد نو: نانومواد، مواد هوشمند، كامپوزيت ها و غيره
7- مديريت كيفيت، مهندسي ارزش و استانداردها
8- پژوهش، توسعه و نوآوري
9- بهداشت، ايمني و محيط زيست

نظرات