اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

اولين همايش ملي دانشجويي مديريت و فناوريهاي نوين در علوم بهداشتي، سلامت و محيط زيستمحورهاي همايش
فناوري هاي نوين ، تهديدها و فرصت ها
پدافند غير عامل و مديريت بحران
بيماري هاي نو پديد و باز پديد
سلامت و توسعه شهرنشيني
سلامت و خانواده
سلامت و محيط زيست از منظر قرآن و روايات
طب سنتي
بهره وري و توسعه پايدار
ارتباطات و فناوري اطلاعات
استانداردها و بهبود كيفيت زندگي
آلاينده ها ، صنعت و محيط زيست

نظرات